RO  EN
IMI/Proiecte/

Algoritmi noi de autentificare a informaţiei electronice şi scheme criptografice de partajare a secretului

Program:Colaborare Internaţională
Cifru:08.820.08.08RF
Termenul executării:2008 – 2009
Instituţii:Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Matematică şi Informatică.
Conducător:Şcerbacov Victor

Rezumat

Vor fi colectate şi sistematizate aplicaţii ale quasigrupurilor în criptografie.
Vor fi construite proceduri (sisteme) criptografice de semnătură electronică colectivă şi scheme criptografice de partajare a secretului.