RO  EN
IMI/Proiecte/

Analiza şi elaborarea modelelor de priorităţi şi servire ciclică cu staţii neomogene şi aplicarea lor pentru proiectarea reţelelor regionale fără fir pentru transportul datelor, vocii şi video-informaţiei

Program:Colaborare Internaţională
Cifru:06.44CRF
Termenul executării:2006 – 2007
Instituţii:Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Conducător:Mişcoi Gheorghe
Executori: Mişcoi Gheorghe, Andronati Nicolae
Domeniul aplicării:Electronica, tehnologii informaţionale şi telecomunicaţia
Cuvinte cheie:Reţele fără fir de bandă largă, sisteme de aşteptare dirijabile, sisteme cu priorităţi şi ciclice, staţii neomogene, modelare matematică

Rezumat

Analiza si elaborarea modelelor de priorităţi si servire ciclică cu staţii neomogene si aplicarea lor pentru proiectarea reţelelor regionale fără fir pentru transportul datelor, vocii si video-informaţiei.