RO  EN
IMI/Proiecte/

Sisteme multidimensionale integrabile neliniare şi proprietăţile lor geometrice

Program:Colaborare Internaţională
Cifru:06.01.CRF
Termenul executării:2006 – 2007
Instituţii:Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Matematică şi Informatică.
Conducător:Driuma Valeriu

Rezumat

Vor fi obţinute ecuaţii pentru metrici autoduale ale spaţiilor Plebanskii multidimensionale şi vor fi studiate proprietăţile lor.
Va fi obţinut sistemul de ecuaţii diferenţiale care să descrie dina-mica ne lineare a undelor Frolich în mediile biologice ţinînd cont de termenii de rezonantă şi antirezonantă a hamiltonianului. Vor fi obţinute soluţiile exacte a ecuaţiilor.
Vor fi create ansambluri de produse program şi cercetate :