RO  EN
IMI/Doctorat/

Program pentru examenul de admitere: Informatica

Program pentru examenul de admitere in doctorantura Institutului de Matematică şi Informatică al AŞM, specialitatea "Informatica".
 1. Analiza matematică.
 2. Algebra liniară. Metode numerice în algebra liniară.
 3. Logica matematică.
 4. Analiza numerică.
 5. Programarea matematică, control optimal.
 6. Cercetări operaţionale.
 7. Probabilitate şi statistică.
 8. Teoria algoritmilor.
 9. Bazele tehnice ale calculatoarelor, sisteme de operare.
 10. Baze de date.
 11. Reţele de calculatoare.
 12. Proiectarea şi programarea reţelelor (PPS).
 13. Inteligenţa artificială.
 14. Limbaje formale şi automate. Tehnici de compilare (LFA).
 15. Reprezentarea, stocarea şi procesarea informaţiei (RSPI).
 16. Programarea obiect orientată (POO).
 17. Programare funcţională. Programare logică (PP, PL).
 18. Programare paralelă.
 19. Literatura de specialitate.

Analiza matematică

Algebra liniară. Metode numerice în algebra liniară

Logica matematică

Analiza numerică

Programarea matematică, control optimal

Cercetări operaţionale

Probabilitate şi statistică

Teoria algoritmilor

Bazele tehnice ale calculatoarelor, sisteme de operare

Baze de date

Reţele de calculatoare

Proiectarea şi programarea reţelelor (PPS)

Inteligenţa artificială

Limbaje formale şi automate. Tehnici de compilare (LFA)

Reprezentarea, stocarea şi procesarea informaţiei (RSPI)

Programarea obiect orientată (POO)

Programare funcţională. Programare logică (PP, PL)

Programare paralelă

Literatura de specialitate

 1. Aho A., Ullman J. Теория синтаксического анализа, перевода и компиляции. v 1,2 M.: Mir, 1978.
 2. Bauer F. L., Gooz G. Informatica. v 1,2. M.: Mir, 1990.
 3. Березин И.С., Жидков Н.И. Методы вычислений. v.l, 2. 1959. (Rus.)
 4. Боровков А.А. Курс теории вероятностей. M.: Nauca, 1972 (Rus.)
 5. Боровков А.А. Математическая статистика. M.: Nauca, 1980 (Rus.)
 6. Ceri S., Gotlib G., Teanche L. Логическое программирование и базы данных. M.: Mir, 1992.
 7. Deitel G. Введение в операционную систему. M.: Mir, 1987, v 1, 2.
 8. Dima G., Dima M. FoxPro prin meniuri şi ferestre. Bucureşti, Teora, 1995.
 9. Dorin Bocu. Iniţiere în ingineria sistemelor soft. //Ed. ALBASTRA, Cluj-Napoca, 2001.
 10. Фадеев Д.К., Фадеева П.И. Вычислительные методы линейной алгебры. M.1960. (Rus.)
 11. Фихтенгольц Г.М. Курс математического анализа. v.l, 2. 1962. (Rus.)
 12. Gheorghescu Ioan. Elemente de inteligenţă artificială. Bucureşti, 1985.
 13. Gihnan I. I., Scorohod A. V. Введение в теорию случайных процессов. M.: Mir, 1977 (Rus.)
 14. Grigoras Gheorghe. Limbaje formale şi tehnici de compilare. Universitatea „A.I.Cuza”, Iaşi, 1985.
 15. Helfand N., Fomin S. Вариационное исчисление. M.: Nauca,1961 (Rus.)
 16. Hincin A. Краткий курс математического анализа. M. 1951. (Rus.)
 17. Iablonschii S. V. Введение в дискретную математику. M.: Nauca, 1979.
 18. INFORMATICA. Coordonator ştiinţific Gh.Dodescu. Bucureşti, Ed. Academiei, 1987.
 19. Karmanov B. G. Математическое программирование. M.: Nauca, 1980, 1986 (Rus.)
 20. Klimov G. P. Теория вероятностей и математическая статистика. M.: Mir, 1988 (Rus.)
 21. Malita Mihaela, Malita Mircea. Bazele inteligenţei artificiale. Bucureşti, Ed.Tehnică, 1987.
 22. Marinescu Dan., Trandafirescu Mihai. PC, manualul începătorului. Bucureşti, Teora, 1994.
 23. Marinescu Gh. Analiza numerică. Bucureşti, 1984.
 24. Mendelison A. Введение в математическую логику. M.: Mir, 1985.
 25. Militon Frentiu, Vasil Pîrv. Elaborarea programelor - Metode şi tehnici moderne. //Ed. PROMETEU, Cluj-Napoca, 1994.
 26. Oprea Dumitru. Analiza şi proiectarea Sistemelor Informaţionale economice. //Ed. POLIROM , IASI, 1999.
 27. Papadimitriu H., Steiglitz K. Комбинаторная оптимизация. M.: Mir,1985 (Rus.)
 28. Petrescu A. ABC de calculatoare personale şi... nu numai atât. Bucureşti, 1990.
 29. Pilat V. WINDIWS 3.1, Utilizare. Bucureşti, Teora, 1995.
 30. Pontreaghin L. Теория оптимальных процессов. M.: Nauca, 1980. (Rus.)
 31. Quatrani T . Visual Modeling With Rational Rose and UML. //Addison-Wesley, 1998.
 32. Rumbaugh, J., Jacobson, I., and Booch G. Unified Modeling Language Reference Manual. // Addison Wesley, 1998.
 33. Samoila Gheorghe. PC 386, o nouă generaţie de calculatoare personale. Bucureşti, Ed. Tehnică, 1992.
 34. Serbanati Luca-Dan. Limbaje de programare şi compilatoare. Bucureşti, 1978.
 35. Sireaev A. N. Вероятности. M.: Nauca, 1980 (Rus.)
 36. Somnea D., Turturea D. Iniţiere în C++. Programarea orientată pe obiecte. Bucureşti, Ed. Tehnică, 1993.
 37. Sou. Логическое проектирование операционных систем. M.: Mir, 1977.
 38. Stefinescu A., Zidaroiu C. Cercetări operaţionale. Bucureşti 1981.
 39. Stepan Aurel, Petrov Gh., Iordan V. Fundamentele proiectării şi realizării sistemelor informatice. //Ed. MIRTON, Timişoara, 1995.
 40. Sterling L., Sapiro A. Искусство программирования на языке Prolog. M.: Mir, 1990.
 41. Tapus N., Moisa Tr. Reţele de calculatoare. Bucureşti, Teora, 1995.
 42. Vasilev P. V. Численные методы решения экстремальных задач. M.: Nauca, 1974, 1980 (Rus.)
 43. Vaduva I. Ingineria programării (în două volume). // Ed AS RSR, Bucureşti, !985 (vol.1), 1986 (vol. 2).
 44. Вендров А.М. CASE-технологии. Современные методы проектирования информационных систем. // http//www.citforum.ru./database/case/
 45. Зиглер К. Методы проектирования програмных систем. // М.: МИР, 1985.