RO  EN
IMI/Noutăţi/2024/

Aniversare 60 de ani de la fondarea Institutului de Matematică și Informatică „Vladimir Andrunachievici” al Universitații de Stat din Moldova

S-au împlinit 60 de ani de la fondarea Institutului de Matematică şi Informatică „Vladimir Andrunachievici” al Universității de Stat din Moldova. Cu acest prilej, la 25 aprilie curent, începând cu ora 13.00, în incinta institutului, va avea loc o adunare festivă (str. Academiei, 5, Sala de conferințe, biroul 340).

Suntem mândri că Institutul de Matematică şi Informatică „Vladimir Andrunachievici” este recunoscut la nivel internațional, prin cercetările efectuate de către colaboratori, publicate la edituri prestigioase, incluse în reviste indexate în baze de date importante.

Institutul a fost fondat la 14 aprilie 1964 în urma divizării Institutului de Fizică şi Matematică (creat în 1961) în două structuri separate. Cercetările matematice au fost initiate în cadrul filialei moldovenești a Academiei de Științe a URSS de un grup de șapte cercetători: Israel Gohberg (conducător), Alexandru Marcus, Victor Vizitei, Israel Feldman, Elena Pavlova, Constantin Sibirschi şi Boris Şcerbacov, dezvoltându-se ulterior și extinzându-se în mai multe direcții. Iar cel care a stat la cârma institutului - primul director şi primul academician matematician învestit cu acest titlu prin hotărâre de Guvern la momentul fondării Academiei de Ştiinţe a RSSM, pe 1 august 1961, a fost Vladimir Andrunachievici, basarabean de origine, licenţiat al Universităţii din Iaşi (1940), având şi două doctorate susţinute în domeniu la Moscova.

Spre sfârșitul anilor `70 în institut s-au format vestitele școli științifice în domeniul teoriei inelelor algebrice (fondator acad. V. Andrunachievici), teoriei calitative a ecuațiilor diferențiale (acad. C. Sibirschi), teoriei quasigrupurilor (m.c. al AŞ Pedagogice din URSS, prof. V. Belousov,), analizei funcționale (m. c. al AŞM I. Gohberg) şi logicii matematice (dr. A. Kuzneţov). Actualmente, majoritatea școlilor menționate își continuă activitatea şi se bucură de autoritate internațională.

Prin decizia aprobată în data de 14 septembrie 2018, institutului i-a fost conferit numele „Vladimir Andrunachievici”. În baza Hotărârii Nr. 485 din 13 iulie 2022 cu privire la reorganizarea prin fuziune a unor instituții din domeniul educației, cercetării și inovării, institutul a fost absorbit de către Universitatea de Stat din Moldova, astfel pierzând personalitatea sa juridică.

De-a lungul anilor, Institutul de Matematică și Informatică „Vladimir Andrunachievici” a fost un far al cunoașterii și un centru de excelență în domeniul matematicii și informaticii. Au fost materializate circa 80 de proiecte de cercetare naționale și internaționale. Prin studii de doctorat sau cu contribuția Consiliilor științifice specializate au fost pregătiți în jur de 389 doctori şi 31 doctori habilitați. O parte din aceste cadre științifice de înaltă calificare a continuat munca de cercetare în institut, altele au completat locurile vacante din universități sau din institutele de ramură şi din structurile de stat. Un număr important de matematicieni moldoveni s-au integrat în cercetare şi educație în mai multe state ale lumii, titlurile științifice fiindu-le recunoscute şi echivalate cu cele din țările-gazdă.

În ultimii ani, Institutul de Matematică şi Informatică „Vladimir Andrunachievici” organizează tradițional mai multe manifestări științifice cu participare internațională: seminarul de dedicat profesorului Iurie Rogojin, seminarul consacrat prof. Valentin Belousov, conferința internațională jubiliară IMCS (o dată la 5 ani), WIIS (Workshop on Intelligent Information Systems). Un omagiu acad. V. Andrunachievici l-a constituit Conferința Societății Matematicienilor din Republica Moldova, dedicată aniversării a 100 de ani de la nașterea fondatorului institutului (03 aprilie 2017).

Din anul 1989 institutul editează revista “Buletinul Academiei de Științe a Republicii Moldova. Matematica” (până azi au ieșit de sub tipar 102 de numere), iar începând cu anul 1993 şi revista „Computer Science Journal of Moldova” (94 de numere). Ambele reviste sunt indexate SCOPUS, și Web of Science. În colaborare cu colegii din Polonia, se editează revista științifică „Quasigroups and related systems” (49 numere). Toate trei reviste aduc o contribuție valoroasă la promovarea și recunoașterea internațională a rezultatelor noastre științifice, asigurând vizibilitatea lor și facilitând participarea cercetătorilor IMI VA în diverse proiecte internaționale.

Pe parcursul anilor cercetătorii institutului au fost decorați cu multe distincții: ale AȘM, de stat, ale Guvernului și nu numai, ceea ce încă o dată confirmă faptul că Institutul de Matematică şi Informatică „Vladimir Andrunachievici” contribuie esențial la dezvoltarea științei în domeniul matematicii și informaticii și formarea viitoarelor generații de cercetători și profesioniști.

Mulțumim tuturor care au făcut posibilă această călătorie de 60 de ani, de la fondatori și profesori până la cercetători și studenți. Să continuăm să privim spre viitor cu încredere și entuziasm, știind că moștenirea noastră este una puternică și că avem multe realizări remarcabile de sărbătorit înainte.

Felicitări onorați membri titulari și membri corespondenți, stimați cercetători și colaboratori ai Institutului de Matematică şi Informatică „Vladimir Andrunachievici”!