RO  EN
IMI/Noutăţi/2023/

Susţinerea tezei de doctor

Susținerea tezei de doctor în informatică Școala Doctorală Științe Fizice, Matematice, ale Informației și Inginerești a Universității de Stat din Moldova anunță susținerea publică a tezei de doctor în informatică cu tema: „Tehnologii și resurse informaționale pentru digitizarea și procesarea textelor din patrimoniul istorico-cultural”.

Specialitatea: 121.03 – Programarea calculatoarelor.

Autor: Bumbu Tudor

Conducător științific: COJOCARU Svetlana, membru corespondent al AȘM, doctor habilitat în informatică, profesor cercetător.

Data susținerii: 19 septembrie 2023

Ora: 14:00

Adresa: Aula 340, Institutul de Matematică și Informatică „Vladimir Andrunachievici”, str. Academiei 5, Chișinău, MD-2028

Componența comisiei de doctorat (aprobată la Consiliul Științific al USM din 27 iunie 2023):

Teza de doctor şi rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, la Biblioteca Universității de Stat din Moldova şi la pagina web a Agenției naționale de Asigurare a Calității în Educație și cercetare.

Avizele și comentariile la teza de doctorat pot fi transmise la adresa electronică a secretarului (novacludmila@gmail.com).