RO  EN
IMI/Noutăţi/2023/

Felicitări domnului membrul corespondent Mihail Popa

Astăzi, la mijloc de mai membrul corespondent Mihail Popa, marchează cei 75 de ani de la naștere. Profesorul Mihail Popa este o personalitate remarcabilă a lumii academice ce activează în domeniul teoriei comitanților și invarianților sistemelor diferențiale, domeniu în care, fără îndoială, este unul dintre specialiștii cunoscuți nu numai în Republica Moldova, dar și peste hotarele ei.

Dezvoltând această teorie fondată la Chișinău de academicianul Constantin Sibirschi (1928 – 1990) și discipolii săi încă din anul 1963 a reușit s-o îmbogățească cu noi rezultate și să-i dea un suflu nou.

Ambele teze de doctorat, susținute de dânsul (Universitatea din Nijnii Novgorod, Rusia, 1979; Institutul de Matematică al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei, Kiev, 1992), vizează metoda invarianților algebrici în teoria calitativă a ecuațiilor diferențiale, pe care a dezvoltat-o și de la care a pornit o nouă școala științifică Algebrele Lie și sisteme diferențiale, pe care o ctitorește cu grijă și în prezent.

Unul din cele mai răsunătoare rezultate ale domniei sale îl constituie rezolvarea algebrică a Problemei Centrului și a Focarului, formulată cu peste 130 de ani în urmă de marele matematician francez Henri Poincare. În anul 2022, la una din cele mai prestigioase edituri „Taylor & Francis Group” (Marea Britanie), a ieșit de sub tipar monografia cu descrierea detaliată a rezolvării acestei probleme, ceea ce constituie de facto recunoașterea internațională a acestui rezultat excepțional.

Doctorul habilitat Mihail Popa a pregătit 10 doctori în științe fizico-matematice. A publicat 134 lucrări științifice, inclusiv 5 monografii și 2 manuale didactice. Două monografii au fost editate peste hotare. Timp de 30 de ani a activat în administrația IMI VA (secretar științific – 19 ani, vice – director – 7 ani, director – 4 ani). Din 1996 lucrează în calitate de profesor universitar prin cumul la Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul în Chișinău), unde din 2002 a organizat Seminarul științific „Ecuații diferențiale și algebre” al IMI VA și UST pentru profesori, doctoranzi, masteranzi și studenți, ce activează până în prezent. A fost ales Doctor Honoris Causa al acestei instituții. A fost profesor invitat pe un semestru la Universitatea din Limoges (Franța), unde a ținut lecții pentru studenți și seminare pentru profesori. Are distincții ale Guvernului Republicii Moldova, Academiei de Științe a Moldovei, CNAA.

La Mulţi Ani, dle Profesor Mihail Popa! Vă urăm de sănătate, să vă bucuraţi de familia dvs. frumoasă, de realizările şi recunoştinţa discipolilor, care cu siguranță vor pe măsură! Pasiunea și dedicația care o manifestați în toate activitățile să vă aducă numai împliniri și satisfacții!

Administrația IMI VA