RO  EN
IMI/Noutăţi/2023/

Decernarea Premiului "Academicianul Constantin Sibirschi"

Marți, 16 mai 2023, ora 11:30 (aud. 213a, bl. IV, USM) va avea loc înmânarea premiului "Academicianul Constantin Sibirschi" în cadrul întrunirii comune a Consiliului Științific al IMI „V.A.”, USM și a Consiliului Facultății de Matematică și Informatică a USM.

Laureatul concursului pentru cele mai valoroase lucrări științifice în domeniul matematicii și informaticii în anul 2022 este dr. hab. KOLESNIK Alexander.

Dlui KOLESNIK Alexander premiul i se va decerna pentru rezultatele remarcabile ale cercetărilor sale înmănunchiate în monografia "Markov Random Flights" (Taylor&Francis Group/CRC Press, 2021, 408 p.). Această lucrare reprezintă rodul unei activități științifice îndelungate, încorporează în sine rezultate importante de ordin teoretico-aplicativ, validate în timp prin publicații în reviste prestigioase, comunicări în plen la întruniri științifice de rang internațional.

Monografia este consacrată studierii mișcărilor aleatorii cu viteză finită, așa numite evoluțiile aleatorii în spațiile Euclid multi-dimensionale. A fost construită teoria generală a acestor procese și a fost elaborată o nouă metodă de transformări integrale, care a dat posibilitatea de a studia detaliat caracteristicile de bază ale proceselor. Rezultatele obținute au fost aplicate pentru analizarea proceselor de difuzie lentă și obținerea repartițiilor staționare ale lor, modelarea fluctuațiilor de apă în rezervor și proceselor de transport, studierea efectelor relativiste, modelarea procesului de radiație relicvă a Universului și modelarea evoluțiilor ale piețelor financiare.

Reamintim, că Organizaţia Obştească "Academicianul Constantin Sibirschi" a fost constituită în anul 1999 la iniţiativa discipolilor Academicianului susținută de familie, nepotul și omul de afaceri din SUA dr. Valeriu Sibirschi. Ea activează pe teritoriul Republicii Moldova şi are drept scop stimularea cercetărilor în domeniul matematicii și informaticii. Premiul "Academicianul Constantin Sibirschi" este decernat cercetătorilor, care au obţinut rezultate remarcabile în domeniul matematicii şi informaticii. Până în prezent de acest premiu s-au bucurat 21 savanţi – 17 din Republica Moldova şi 4 de peste hotare.