RO  EN
IMI/Noutăţi/2022/

Concurs. Premiul "Academicianul Constantin Sibirschi"

Organizaţia Obştească
"Academicianul Constantin Sibirschi"
anunţă Concursul pentru
Premiul "Academicianul Constantin Sibirschi" pe anul 2022

În scopul stimulării cercetărilor ştiinţifice în domeniul matematicii și informaticii în Republica Moldova, în conformitate cu statutul Organizaţiei Obştești "Academicianul Constantin Sibirschi" și Regulamentul cu privire la decernarea Premiului "Academicianul Constantin Sibirschi", se anunţă concursul pe anul 2022 pentru cele mai valoroase lucrări ştiinţifice pentru seniori şi juniori (ultimii cu vârsta mai mică sau egală cu 40 de ani).

La concurs se prezintă lucrări ce conţin rezultate originale, actuale şi esenţiale: monografii, cicluri de articole publicate de către autor (autori).

La concurs pot fi înaintate lucrările unui autor sau ale unor colective de autori.

Pentru participare la concurs pretendenţii prezintă până la 1 octombrie 2022 Consiliului de Administrare al Organizaţiei pe adresa:

MD-2028, or. Chişinău, str. Academiei, 5,

Institutul de Matematică şi Informatică “Vladimir Andrunachievici”

(email: imam@math.md)

următoarele materiale (pe suport de hârtie şi în formă electronică):

 

Consiliul de Administrare al Organizaţiei Obşteşti „Academicianul Constantin Sibirschi”