RO  EN
IMI/Noutăţi/2022/

Susţinerea tezei de doctor

Școala Doctorală Științe Fizice, Matematice, ale Informației și Inginerești a Universității de Stat din Moldova anunță susținerea publică a tezei de doctor în științe matematice cu tema: „Morfismele și proprietățile sistemelor algebrice neasociative cu condiții de tip Moufang”

Candidat: DIDURIC Natalia

Conducător de doctorat: ȘCERBACOV Victor, doctor habilitat în științe fizico-matematice

Specialitatea: 111.03 – Logică matematică, algebră și teoria numerelor

Data: 29 martie 2022

Ora: 14:00

Adresa: Institutul de Matematică şi Informatică “Vladimir Andrunachievici” (of. 340), str. Academiei 5, Chişinău, MD-2028, Republica Moldova.

Susținerea va avea loc în format mixt. Link de conectare: https://vc.math.md/b/mir-rzc-wqe

Comisia de doctorat:

Președinte: GAINDRIC Constantin, doctor habilitat în informatică, membru corespondent

Conducător de doctorat: ȘCERBACOV Victor, doctor habilitat în științe fizico-matematice

Referenți oficiali:

Secretarul Comisiei: PETIC Mircea, doctor în informatică, conferențiar cercetător

Teza de doctor poate fi consultată la:

Avizele/comentariile la teza de doctorat înaintată spre susținere pot fi remise Școlii Doctorale Științe Fizice, Matematice, ale Informaticii și Inginerești a USM, la adresa de e-mail: parascovia.syrbu@gmail.com