RO  EN
IMI/Noutăţi/2021/

Felicitari m. c. Constantin Gaindric

De la modelare matematică la inteligență artificială: parcursul științific al m.c. Constantin GAINDRIC

La 11 septembrie 2021 se împlinesc 80 de ani de la naștere și 57 de ani de activitate științifică și managerială a distinsului matematician şi informatician, doctor habilitat, profesor universitar, membru corespondent al AŞM, cercetător ştiinţific principal al Institutului de Matematică şi Informatică ”Vladimir Andrunachievici” (IMI VA), director de onoare al IMI VA, Constantin GAINDRIC.

Este destul de dificil de a scrie despre dumnealui, după ce au fost scrise atâtea, dar cert este că chiar dacă au fost spuse multe, mereu se mai găsește ceva, dânsul fiind o persoană foarte energică, implicată în multe activități și cu realizări în diverse domenii. Vom menționa unele lucruri care poate deja sunt bine știute, dar preponderent vom trece în revistă ceea ce a reușit Domnia sa în ultimii 5 ani.

Vine din nordul Moldovei, satul Zăicani, Râşcani absolvind școala medie din localitate în anul 1957, iar în 1962 - Facultatea de Fizică şi Matematică a Institutului Pedagogic de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Pe parcursul anilor 1964-1966 a fost stagiar la Institutul Central Economico-Matematic al Academiei de Ştiinţe a URSS. Concomitent, din 1964 până în 1967 este angajat al Institutului de Matematică cu Centrul de Calcul al AŞM. Între 1968 şi 1977 activează în cadrul Comitetului de Stat pentru Planificare a Republicii Moldova, mai întâi în calitate de director al Centrului de Calcul (1968-1972), iar ulterior deţine funcţia de director adjunct pentru cercetări ştiinţifice al Institutului de Planificare (1972-1974), director-adjunct pentru cercetări ştiinţifice al Institutului de Informaţie Tehnico-Ştiinţifică şi Cercetări Economice (1974 - 1977). În paralel, în 1972 obţine gradul de doctor în ştiinţe tehnice la Institutul Central Economico-Matematic al Academiei de Ştiinţe a URSS. Joacă un rol important în viaţa şi activitatea Institutului de Matematică şi Informatică, la care activează din 1977: director-adjunct pentru cercetări ştiinţifice (1977-1991); director (1991-2005); cercetător ştiinţific principal (2005 - până în prezent). Este fondatorul Laboratorului Sisteme Informatice, a unei noi direcţii ştiinţifice şi a unei noi şcoli ştiinţifice.

Este o persoană exigentă față de sine și față de ceilalți, cu o carieră remarcabilă de peste o jumătate de secol și o viață plină de realizări, dar în tot acest răstimp a rămas fidel și totalmente devotat atât institutului, încă de la fondarea acestuia în 1964, cât și Academiei de Științe a Moldovei, iar acestea i-au răspuns cu reciprocitate.

În cadrul Institutului, a efectuat cercetări axate pe modelarea matematică a unor procese economice evoluând spre elaborarea sistemelor suport pentru luarea deciziilor, în special, în diagnosticul medicale. A fost primul în Republica Moldova care a inițiat cercetări dedicate edificării Societăţii Informaţionale, propunând sistemul de indicatori ai pregătirii integrării în societatea informaţională şi monitorizare a depăşirii inegalităţii digitale. Profesorul C. GAINDRIC a promovat rolul ştiinţei în societatea informaţională, a culturii electronice, a e-educaţiei, guvernării electronice, a asigurării accesului nediscriminatoriu al populaţiei la informaţie.

De asemenea, a inițiat elaborarea metodologiei de structurare, formalizare şi stocare a cunoştinţelor profesionale din domeniul diagnosticului medical, precum și a platformei tehnologice de elaborare a instrumentelor informatice pentru aplicații medicale, care au stat la baza unui șir de proiecte naționale, bilaterale și internaționale. Astfel, sistemul suport pentru decizii clinice în domeniul examinării ultrasonografice a zonei hepato-pancreato-biliare „Sonares”, medaliat cu aur la expoziția „Fabricat în Moldova” se aplică în cadrul centrului medical „ANAMARIA-MED”. Împreună cu Universitatea Johannes Gutenberg din Mainz s-au realizat două proiecte orientate spre diagnosticarea şi clasificarea stadiilor precoce ale bolii ficatului gras non-alcoolic cu modele predictive de stabilire a riscurilor de complicaţii și modelarea matematică a factorilor de risc și clusterizarea pacienților pentru managementul preventiv al AVC. Împreună cu Catedra de neurologie a USMF Nicolae Testemițanu, Universitatea Johannes Gutenberg, Universitatea Tehnologică din Vienna s-a format o reţea a metodelor informatice de asistare a persoanelor predispuse la accidente vasculare cerebrale prevenibile, la care au aderat colective din Timișoara și Kiev. M.c. C.GAINDRIC este co-director al proiectului NATO ”Cadru adaptiv de suport al deciziilor pentru gestionarea accidentelor cu multiple victime printr-o abordare multistrat bazată pe inteligența artificială care integrează un sistem informațional inteligent de reacționare”, ce este în proces de realizare împreună cu colective de cercetare din Universitatea Bundeswher-ului, Germania, Universitatea de Medicină și Farmacie Gr.T.Popa, Iași, Universitatea California, Fullerton, SUA, Universitatea Rijeka, Croatia.

Profesorul C.GAINDRIC a fondat în anul 1993 revista „Computer Science Journal of Moldova, indexată în baza de date Clarivate Analytics (fosta Thomson Reuters) și Scopus, fiind redactor şef până în prezent. Domnia sa a fondat, şi a editat în calitate de redactor şef, seria de popularizare a ştiinţei „Mica bibliotecă a elevului. Matematică. Informatică”, în cadrul căreia au fost publicate 15 volume. Este membru al colegiilor de redacţie a 9 reviste din Moldova, Ucraina, Rusia, Bulgaria.

Din anul 2020 profesorul C.GAINDRIC coordonează cercetările din proiectul ”Sisteme informatice inteligente pentru soluționarea problemelor slab structurate, procesarea cunoștințelor și volumelor mari de date”.

A publicat peste 260 lucrări științifice inclusiv 2 monografii, 5 capitole în monografii (2 reeditate de 2 ori în SUA), un suport de curs, este editor și co-editor la 8 culegeri de lucrări ale conferințelor internaționale. A pregatit 8 doctori și îndrumat doi doctori habilitați, acum laureați ai Premiului Naţional. Domnul C.Gaindric a prezentat rezultatele cercetărilor sale la conferinţe de specialitate în Germania, Italia, Franţa, Portugalia, Elveţia, Ucraina, Rusia, România. Pe parcursul a 15 ani, fiind în funcția de director al Institutului de Matematică şi Informatică al AȘM a contribuit esențial la dezvoltarea ştiinţelor matematice şi informatice. Este semnificativă contribuția dumnealui la pregătirea cadrelor de cercetători și consolidarea instituțiilor de cercetare în cadrul Consiliului National de Acreditare și Atestare, unde a activat ca președinte.

Profesorul C. GAINDRIC, dovadă a prestației sale științifice, este inclus în prestigiosul volum “One Hundred Romanian Authors in Theoretical Computer Ccience”, editat de Academia Română în seria „The Romanian Civilization” în a.2018.

Este cel care se implică activ în examinarea proiectelor de acte normative și Hotărâri de Guvern, promovează realizările științei în ziare, emisiuni radio și televiziune, având o poziție civică fermă.

Pentru activitatea sa prodigioasă, rezultate remarcabile în domeniul matematicii şi informaticii în anul 2020, profesorului C. GAINDRIC i s-a acordat Premiului Național în domeniul informaticii Opera omnia.

În numele colectivului Institutului de Matematică și Informatică ”Vladimir Andrunachievici” și a întregii comunități științifice, ne exprimăm profundul respect şi recunoştinţă, admirându-i calităţile de Om, dorindu-i sănătate, bucurându-ne împreună cu Domnia sa de noi realizări, și exprimându-ne convingerea că membrul corespondent Constantin GAINDRIC își va păstra în continuare energia, capacitatea inepuizabilă de muncă și optimismul.

Vicepreședinte al AȘM, m.c. Svetlana COJOCARU

Director IMI "Vladimir Andrunachievici", dr. Inga ȚIȚCHIEV