RO  EN
IMI/Noutăţi/2021/

Susţinerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Pretendent: Silvia Turuta

Conducători ştiinţifici: 

Tema tezei:  Sisteme diferenţiale cubice cu singularităţi rezonante

Specialitatea: 111.02 - Ecuaţii diferenţiale

Data: 23 iulie 2021

Ora: 15:00

Local: Institutul de Matematică şi Informatică “Vladimir Andrunachievici” (of. 340), str. Academiei 5, Chişinău, MD-2028, Republica Moldova.

Consiliul ştiinţific specializat: D 111.02-21-12

Membrii:

Referenți științifici oficiali:

Problema ştiinţifică soluţionată: constă în rezolvarea completă a problemei centrului pentru sistemele diferenţiale cubice cu drepte invariante (inclusiv dreapta de la infinit) de multiplicitate totală cinci şi a problemei de clasificare şi integrabilitate a sistemelor cubice de tip Lotka-Volterra cu singularităţi (1 : -2) rezonante şi cu drepte invariante (inclusiv dreapta de la infinit) de multiplicitate totală şase şi şapte.

Teza de doctorat poate fi consultată la Biblioteca Ştiinţifică Centrală “A. Lupan” a AŞM şi pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md).

Link-ul la care poate fi urmărită susţinerea publică a tezei este https://vc.math.md/b/ale-pe3-arx