RO  EN
IMI/Noutăţi/2020/

În Memoriam Academicianul Gheorghe Mișcoi

Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici" anunţă cu profund regret că la 12 septembrie 2020 a plecat la cele veșnice distinsul om de știință, academicianul Gheorghe MIȘCOI, doctor habilitat în științe matematice, profesor universitar.

Cu un sentiment de adâncă tristețe atât comunitatea științifică din Republica Moldova, cât și savanții din Canada, România, Rusia, Belarus dar și din alte țări au primit vestea despre decesul ilustrului savant matematician, academicianul Gheorghe MIȘCOI, care în cei 49 ani de activitate științifică, pedagogică și managerială, a contribuit la dezvoltarea şi fortificarea matematicii aplicate în plan național și internațional.

Întreaga activitate profesională a academicianului Gheorghe MIȘCOI este indispensabil legată de Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici", Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova. În Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici" Dumnealui a parcurs calea de la inginer, şef de laborator la şef de secţie.

Pe parcursul anilor 2004 -2008 a activat în calitate de academician coordonator al Secției de Științe Exacte şi Economice al A.Ş.M, contribuind substanțial la implementarea modelării matematice în economie și alte științe.

Evoluţia profesională de matematician a fost susţinută prin activitatea îndelungată în cadrul Institutului de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici" unde, în premieră pentru Republica Moldova, a fost fondată direcţia de cercetare "Teoria Probabilităţilor şi Aplicaţiile ei". Rezultatele ştiinţifice obţinute în acest domeniu au stat la baza tezei de doctor (1974; Universitatea de Stat „ M. V. Lomonosov”, Moscova.) şi doctor habilitat (1989; Institutul de Cibernetică al Academiei de Ştiinţe a Ukrainei, Kiev). Aportul academicianului Gheorghe MIȘCOI la dezvoltarea cercetării matematice, pregătirea cadrelor de înaltă calificare a fost înalt apreciată de comunitatea ştiinţifică prin acordarea titlului onorific de membru corespondent (1995) şi titlului onorific de membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2012).

Activitatea ştiinţifică fructuoasă a Domniei sale poartă un caracter de pionierat: elaborarea teoriei matematice a sistemelor de aşteptare cu priorităţi şi schimb semi-Markov al stărilor; crearea conceptului de model generalizat care a condus la construirea variantelor multidimensionale ale ecuaţiilor funcţionale Kendall şi Pollaczek-Khintchin pentru sisteme Polling; elaborarea algoritmilor numerici de calculul şi modelarea caracteristicilor nestaţionare.

Activitatea profesională împleteşte armonios cercetarea ştiinţifică cu activitatea pedagogică. În calitate de profesor universitar la Universitatea de Stat a Moldovei, Universitatea Liberă Internaţională a Moldovei şi alte universităţi a promovat cursuri moderne de: Statistică Matematică, Econometrie, Matematică Actuarială şi Financiară, Teoria Aşteptării. Academicianul Gheorghe MIȘCOI a acordat o atenție deosebită pregătirii cadrelor de înaltă calificare fiind conducător a opt doctori şi a unui doctor habilitat.

Activitatea ştiinţifico-pedagogică a Domniei sale pe parcursul anilor se regăseşte în mod explicit în cele peste 250 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste naţionale şi internaţionale, 7 monografii, 4 manuale, participări cu comunicări şi referate la diverse manifestări ştiinţifice internaţionale prestigioase din SUA, Japonia, Canada, Austria, Olanda, Franţa, Spania, Anglia, Rusia, România.

Pentru munca depusă întru dezvoltarea ştiinţei autohtone academicianului Gheorghe MIȘCOI a fost Distins cu titlul de "Om Emerit în ştiinţă" (2009); Diplomă de Merit pentru rezultate remarcabile în cercetare-dezvoltare, Consiliul Suprem Pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, 2004; Ordinul ULIM, 2004; Diplomă de Excelenţă, ULIM, 2009; Medalia de argint a A.Ş.M, 2006; Medalia Dimitrie Cantemir, 2014 şi multiple premii naţionale. Drept confirmare internaţională a meritelor deosebite ale Domniei sale serveşte alegerea ca membru titular (Academician) al Academiei Internaţionale a Şcolii Superioare (2004), membru (de vizită) al Institutului Internaţional FIELDS de cercetări în domeniul matematicii, (Toronto, Canada, 2010), membru al Institutului Internaţional de Statistică Matematică (SUA,1992).

Întreaga activitate ştiinţifică şi didactică a academicianului Gheorghe MIŞCOI – Om emerit ne permite să considerăm că am pierdut nu numai un veritabil om de ştiinţă, recunoscut departe de hotarele ţării, dar şi un profesor iscusit, într-un cuvânt, o personalitate notorie a neamului nostru. Colegii, prietenii și colaboratorii institutului exprimă sincere condoleanțe și întreaga compasiune familiei, rudelor și apropiaților.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Colectivul Institutului de Matematică şi Informatică ”Vladimir Andrunachievici”