RO  EN
IMI/Noutăţi/2019/

Seminar ştiinţific

Marți, 24 decembrie 2019, ora 11 :00, în Sala de Conferinţe a Institutului de Matematică și Informatică Vladimir Andrunachievici (of. 340) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 111.03 – Logică matematică, algebră şi teoria numerelor în cadrul căreia se va discuta teza de doctor în științe matematice a domnului Jardan Ion "Despre unele construcţii speciale din teoria radicalilor în categorii de module".

Conducător științific: Cașu Alexei, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar.