RO  EN
IMI/Noutăţi/2019/

Mesaj de felicitare, adresat academicianului Vladimir Arnautov, cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani

La 30 iulie 2019 se împlinesc 80 ani de la naştere şi 58 ani de activitate ştiinţifică şi ştiinţifico-organizatorică a academicianului Vladimir Arnautov, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, cercetător ştiinţific principal al Institutului de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici".

Academicianul Vladimir Arnautov s-a născut la 30 iulie 1939, în oraşul Bolgrad. A absolvit şcoala medie în 1956. După absolvirea Facultăţii de fizică şi matematică a Universităţii de Stat din Moldova (Chişinău, 1961-1964) a studiat la doctorantura Institutului de Matematică cu Centrul de Calcul al AȘM.

În perioada 1964-1967 dl Arnautov a lucrat în calitate de colaborator ştiinţific inferior în cadrul Institutului de Fizică şi Matematică al AȘM, în anii 1967-1970 colaborator ştiinţific superior, în anii 1970-1973 şef al Laboratorului de "Programare şi pregătire a problemelor" al Institutului de Matematică al AȘM, iar în anii 1973-1978 a deținut funcția de şef al sectorului de topologie şi geometrie, în anii 1979-1990 a fost director adjunct în Institutul de Matematică, în prezent este cercetător ştiinţific principal al IMI.

În anul 1965 a susţinut teza de doctor în ştiinţe fizico-matematice (Novosibirsk, Rusia), iar în anul 1972 - teza de doctor habilitat (Novosibirsk, Rusia). În anul 1978 i s-a conferit titlul de profesor în ştiinţe fizico-matematice (Moscova, Rusia), în anul 1984 a fost ales membru corespondent al AȘM, în 2007 a fost ales membru titular al AŞM. Domeniul principal al cercetărilor ştiinţifice ale academicianului Vladimir Arnautov este algebra topologică. Savantul este autor a peste 200 de lucrări ştiinţifice, inclusiv, șase cărţi (trei monorafii, trei manuale). Monografia "Introduction to the Theory of Topological Rings and Modules", scrisă în comun cu savanţii ruşi S.T. Glavatsky şi A.V. Mikhalev și publicată în SUA şi-a cucerit pe merit statutul de tratat fundamental în teoria inelelor şi modulelor topologice.

Prin munca sa științifică, academicianul Vladimir Arnautov a contribuit mult la organizarea şi dezvoltarea cercetărilor în domeniul matematicii, precum şi la pregătirea cadrelor de înaltă calificare. Pe parcursul mai multor ani, dl. Arnautov a lucrat la Universitatea de Stat din Moldova, la Universitatea „Taras Şevcenko” din Tiraspol, unde a ţinut cursuri şi a coordonat teze de licenţă şi de doctorat. Sub conducerea dumnealui au fost pregatite şi susţinute cu succes 14 teze de doctor în ştiinţe, unul dintre elevii dumnealui a susţinut teza de doctor habilitat în matematică. Dl Vladimir Arnautov a fost preşedinte al Consiliului Ştiinţific Specializat DH 01.01.04, "Topologie şi Geometrie". Este membru al colegiului de redacţie al revistei "Buletinul AŞM, Matematica".

Pentru succese remarcabile în ştiinţă şi contribuţie semnificativă în pregătirea specialiştilor de înaltă calificare dumnealui i s-au conferit valoroase distincţii: 1972 – Premiul "Boris Glavan" din Moldova pentru realizări în domeniul ştiinţei şi tehnicii, 1981 - Medalia "Meritul civic", 1989 – titlul onorific "Om emerit în ştiinţă din RSSM", 2004 – Ordinul "Gloria Muncii", 2014 - Medalia "Dimitrie Cantemir" a AȘM.

Cu prilejul aniversării, colectivul Institutului de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici" exprimă cele mai sincere şi calde felicitări, urări de sănătate şi succese profesionale.

La Mulţi Ani, stimate Domnule Academician!