RO  EN
IMI/Noutăţi/2018/

Lansarea proiectului Academiei Române "CoRoLa" la Chișinău

La Chișinău, în data de 25 mai 2018, la Academia de Științe a Moldovei, va avea loc evenimentul de lansare a proiectului prioritar al Academiei Române – CoRoLa (COrpus of ROmanian LAnguage – Corpus computațional de referință pentru limba română contemporană), realizat în perioada 2014-2017 prin participarea Institutului de Cercetări pentru Inteligență Artificială “Mihai Drăgănescu” din București și a Institutului de Informatică Teoretică din Iași.

CoRoLa reprezintă o colecție de texte contemporane (de după 1945) în versiune scrisă și orală, având dimensiuni foarte mari (cca 1 miliard de ocurențe, adică întrebuințări ale cuvintelor, și peste 300 de ore de înregistrări vocale). Corpusul este completat cu un set de metadate (care se referă la autor, data publicării, editură, genul literar al textului, etc.) și adnotări care prezintă informații de natură lingvistică și gramaticală.

Lansarea proiectului CoRoLa la București a avut loc pe 14 decembrie 2017, în incinta Amfiteatrului “Ion Heliade Rădulescu” al Bibliotecii Academiei Române.

Tematica evenimentului ce urmează să se producă la Chișinău se va desfășura sub genericul "Informatica în slujba limbii române Resurse și cercetări de lingvistică computațională" și va aduce în vizorul publicului interesat problematica foarte actuală a corpusurilor computaționale, unul dintre acestea, în plin proces de extindere, fiind CoRoLa. Câțiva dintre membrii echipei proiectului – cercetători și doctoranzi de la Institutul de Informatică Teoretică al Academiei Române, Filiala Iaşi, vor prezenta următoarele comunicări:

O scurtă comunicare va fi prezentată și de cercetătorii din R. Moldova Elena UNGUREANU, Igor COJOCARU "Un corpus deschis pentru Știința deschisă."

La eveniment vor participa cercetători de la Institutul de Filologie Română “B.P. Hasdeu”, Institutul de Matematică și Informatică și Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale.

Lansarea va avea loc vineri, 25 mai 2018, 14:00, în Sala Mică a AŞM (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 1, et. II).

Sunt invitați toți doritorii.