RO  EN
IMI/Noutăţi/2017/

Concurs. Premiul "Academicianul Constantin Sibirschi"

Organizaţia Obştească

"Academicianul Constantin Sibirschi"

anunţă Concurs pentru

Premiul "Academicianul Constantin Sibirschi" pe anul 2017

În scopul stimulării cercetărilor ştiinţifice în domeniul matematicii în Republica Moldova, în conformitate cu statutul, se anunţă concursul pe anul 2017 pentru cele mai valoroase lucrări ştiinţifice pentru seniori şi juniori.

La concurs se prezintă lucrări ce conţin rezultate originale, actuale şi esenţiale: monografii, cicluri de articole prezentate de către autor (autori) la seminarele ştiinţifice.

La concurs pot participa lucrările unui autor sau ale unor colective de autori.

Pentru participare la concurs pretendenţii prezintă până la 1 decembrie 2017 Consiliului de Administrare al Organizaţiei pe adresa:

MD-2028, or. Chişinău, str. Academiei, 5,

Institutul de Matematică şi Informatică

(email: imam@math.md)

următoarele materiale (pe suport de hârtie şi în formă electronică) :

 

Consiliul de Administrare al Organizaţiei Obşteşti „Academicianul Constantin Sibirschi”