RO  EN
IMI/Noutăţi/2017/

Susţinerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în informatică:

Pretendent: Vladimir Popukaylo

Conducător ştiinţific: Cojocaru Svetlana - dr. hab. în informatică, prof. cercetător, m.c. AȘM, IMI.

Tema tezei: Suportul deciziilor în baza eșantioanelor pasive de dimensiuni mici (Поддержка принятия решений по пассивным выборкам малого объёма).

Specialitatea: 122.03. Modelare, metode matematice, produse program.

Data: 22 septembrie 2017

Ora: 15:00

Local: Institutul de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (of. 340), str. Academiei 5, Chişinău, MD-2028, Republica Moldova.

Consiliul ştiinţific specializat: D 01.122.03-04

Membrii:

Referenți științifici oficiali:

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

Rezumatul tezei

Problematica abordată: determinarea metodicilor probabilistic - statistice de suport în luarea deciziilor în baza eșantioanelor de volum mic, obținute în cadrul experimentului pasiv.

Conţinutul de bază al tezei: Lucrarea constă din introducere, trei capitole, concluzii și recomandări, bibliografie din 160 titluri, 4 anexe, 23 tabele, 30 figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 16 lucrări ştiinţifice. În primul capitol ”Bazele metodologice și teoretice ale suportului luării deciziilor în condițiile eșantionului de volum mic” este examinată problema analizei sistemelor complexe și construirii SSD. În al doilea capitol ”Elaborarea metodicilor de luare a deciziilor la procesarea datelor de volum mic” se examinează aplicabilitatea diferitor metode probabilistice și statistice pentru procesarea datelor de volum mic. În al treilea capitol ”Sisteme suport de luare a deciziilor în baza eșantioanelor de volum mic” se formează, realizează și se verifică metodica de construire a SSD după eșantioanele pasive de volum mic.

Principalele rezultate obţinute: