RO  EN
IMI/Noutăţi/2017/

Susţinerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe matematice:

Pretendent: Vacaraș Olga

Conducători ştiinţifici: 

Tema tezei: Sisteme cubice de ecuații diferențiale cu două și trei drepte invariante de multiplicitate maximală

Specialitatea: 111.02. Ecuaţii diferenţiale

Data: 19 mai 2017

Ora: 16:00

Local: Institutul de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (of. 340), str. Academiei 5, Chişinău, MD-2028, Republica Moldova.

Consiliul ştiinţific specializat: D 01.111.02-04

Membrii:

Referenți științifici oficiali:

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

Rezumatul tezei

Problematica abordată: clasificarea sistemelor cubice de ecuații diferențiale cu una (cea de la infinit), cu două și cu trei drepte invariante de multiplicitate maximală și construirea în cazul sistemelor cubice cu drepte invariante reale a sistemelor cubice perturbate corespunzătoare formelor canonice.

Conţinutul de bază al tezei: teza de doctor conține 137 pagini text de bază și include: introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografia din 95titluri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 17 lucrări ştiinţifice. În capitolul 1 este introductiv. În capitolul 2 a fost determinată multiplicitatea maximală a unei drepte invariante afine, multiplicitatea maximală a dreptei invariante de la infinit și efectuată clasificarea sistemelor cubice cu două drepte invariante de multiplicitate maximală. În capitolul 3 este efectuată clasificarea sistemelor cubice cu trei drepte invariante de multiplicitate maximală. În baza cercetărilor efectuate au fost elaborate concluzii generale și recomandări privind studiul sistemelor diferențiale polinomiale cubice.

Principalele rezultate obţinute: