RO  EN
IMI/Noutăţi/2017/

Prezentarea tezei de doctor

Joi, 13 aprilie 2017, ora 16:00, în Sala de Conferinţe IMI AȘM (of. 340) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 111.03 – Logică matematică, algebră şi teoria numerelor în cadrul căreia se va discuta teza de doctor în științe matematice a doamnei Dina Ceban "Quasigrupuri Autoortogonale".

Conducător ştiinţific: dr. în șt. fiz.-matem., conf. univ., Parascovia Sîrbu.