RO  EN
IMI/Noutăţi/2017/

100 de ani de la nașterea acad. V. Andrunachievici

La 3 aprilie se împlinesc 100 de ani de la nașterea academicianului Vladimir Andrunachievici, ilustru savant, unul din fondatorii Academiei de Științe a Moldovei, ctitor al Institutului de Matematică și Informatică.

Matematician proeminent şi mare organizator al ştiinţei, V. Andrunachievici este cunoscut prin rezultatele sale excepţionale în teoria radicalilor în inele şi algebre, precum şi prin şcoala algebrică creată de el în Moldova, prin activitatea sa de organizator al științei.

Și-a făcut studiile la liceul "Alecu Russo" din Chişinău (1936), apoi la Universitatea din Iaşi (1940) unde, în anturajul unor mari profesori, matematicieni cu renume ca Gr. Moisil, Al. Myller, Vera Myller-Lebedev, Dm. Pompeiu şi mulţi alţii obţine o pregătire matematică excelentă.

În anii 1940 – 1941 a lucrat la şcoala medie nr.13 din Chişinău ca profesor de matematică. În anii 1943–1947 a fost doctorand la Universitatea de Stat "Lomonosov" din Moscova, avându-i conducători ştiinţifici pe renumiţii savanţi O. Iu. Şmidt şi A. G. Kuroş. În 1947 susţine teza de doctor în ştiinţe.

Revine la Chişinău, unde a lucrat la Universitatea de Stat şi la Institutul Pedagogic (1947–1953) în calitate de conferenţiar, apoi ca şef al catedrei de algebră.

Din anul 1961 V. Andrunachievici este membru titular al Academiei de Știinţe din Republica Moldova şi director al Institutului de Fizică şi Matematică. În 1964 a fost fondat Institutul de Matematică, al cărui director a fost circa 30 de ani. A deţinut şi alte funcţii de conducere: vice-preşedinte al AŞM (1965–1974, 1979–1990), academician-coordonator al Secţiei de Fizică şi Matematică a AŞM (1964–1985) şi altele.

Interesele ştiinţifice ale acad. V. Andrunachievici sînt axate pe teoria inelelor şi algebrelor, el fiind unul dintre pionerii unui domeniu actual – teoria radicalilor. Radicalul subidempotent ce îi poartă numele, precum şi lema lui Andrunachievici sînt utilizate şi în prezent nu numai în teoria inelelor asociative, dar şi în alte sisteme algebrice adiacente.

Dotat cu o intuiție științifică de excepție și un simț acut al noului, academicianul Vladimir Andrunachievici a fost adeptul unor inovații structurale ce actualizau atât direcțiile de cercetare, cât și tematica acestora. Pe lângă faptul că a contribuit esențial la stabilirea unor relații de cooperare științifică cu industria, agricultura și transportul, el a promovat matematica aplicativă și a susținut cu ardoare informatica. În acest sens, a contribuit nemijlocit la crearea unui colectiv puternic de informaticieni în cadrul Institutului.

Talentul matematic al academicianului V. Andrunachievici se îmbina armonios cu capacităţile excepţionale de profesor şi organizator ale dumnealui. Aceste calități au fost descoperite și apreciate de conducătorul lui științific, renumitul savant, academicianul Otto Schmidt, Erou al Uniunii Sovietice, omul-legendă, cercetător în domeniul matematicii, astronomiei și geofizicii, explorator al Arcticii, șef al catedrei de algebră la Universitatea de Stat "Lomonosov" din Moscova, care în referința, ce i-a scris-o lui V. Andrunachievici la absolvirea doctoratului, scria: "Sunt fericit, că am fost unul din conducătorii acestui tânăr cercetător. Fără a intra în expunerea detailată a lucrărilor lui V.Andrunachievici, aș vrea să menționez calitățile generale ale lui Vladimir Alexandrovici: o vastă cultură generală, gustul rafinat și perspicacitatea în alegerea subiectelor matematice și metodelor de lucru, prospețimea și originalitatea autorului. Sunt convins, că V. A. Andrunachievici, care, pe lângă talentul matematic posedă și o mare perseverență și dragoste de muncă, este și un profesor excelent al Instituțiilor superioare de învățământ și va înmulți forța și gloria poporului sovietic."

Pentru aportul deosebit în dezvoltarea ştiinţei matematice şi în instruirea cadrelor V. Andrunachievici a fost decorat cu o serie de distincţii guvernamentale, inclusiv cea mai înaltă – Ordinul Republicii.

Savant de talie mondială, V. Andrunachievici a lăsat o moştenire ştiinţifică bogată în cele peste 150 de lucrări ştiinţifice publicate. Ideile dânsului continuă să fie activ utilizate şi aplicate în cercetarea diverselor probleme, rezultatele sale fiind obiect de continuă referință.

Un suprem omagiu îl aduc învăţătorului lor noile generaţii de algebrişti prin continuarea lucrului de cercetare, căruia şi-a consacrat viaţa V. Andrunachievici.

Colectivul Institutului de Matematică și Informatică AȘM

******

Grigore Vieru

Umana Algebră

Lui Vladimir Andrunachievici

O, tu vrajitorule
Algebric!

Tu, care simți cifra
Cum simțeau bunicii tăi,
Bulgărul de pământ
Fărâmițat între degete,
Tu, care auzi sunând
Inelul tău
radical,
cum mireasa aude sunând
Inelul ei atingându-se
de cristalul paharului,
tu, care știi să înmulțești
și să aduni vectori,
monomi, matrice, mișcări!
Adună, rugămu-te, și înmulțește
și sufletul nostru,
înmulțește devremele,
adună trecutul,
înmulțește cerul,
strălucind ca un nimb,
și, dacă poți,
adună pe cei dispăruți
înainte de timp.

Gr. Vieru, 1968.