RO  EN
IMI/Noutăţi/2017/

Prezentarea tezei de doctor

Miercuri, 22 februarie 2017, ora 16:00, în sala de conferinţe IMI AŞM (of. 340), va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea 111.02 – "Ecuaţii Diferenţiale" în cadrul căreia se va discuta teza de doctor în ştiinţe matematice "Sisteme cubice de ecuații diferențiale cu drepte invariante multiple", autor Vacaraș Olga.

Conducători ştiinţifici: Șubă Alexandru, dr. hab., prof. univ., Romanovski Valery, dr. hab. prof. univ. (Slovenia).