RO  EN
IMI/Noutăţi/2017/

Decernarea Premiului "Academicianul C. Sibirschi"

Vineri, 10 februarie 2017, la orele 14:00, în Sala de Conferinţe a Institutului de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (str. Academiei, 5, et. 3, biroul 340) va avea loc înmânarea Premiului Organizaţiei Obşteşti "Academicianul Constantin Sibirschi" doctorului habilitat, profesorului universitar Viorel Bostan pentru ciclul de lucrări "Modele matematice în inginerie: Probleme de contact; Modelări şi simulări numerice în aero-hidrodinamică" și doctorului Mircea Petic Premiului Organizaţiei Obşteşti "Academicianul Constantin Sibirschi" pentru tineret pentru ciclul de lucrări "Tehnologii actuale de achiziționare a resurselor lingvistice computaționale".

Ciclul de lucrări înaintat de către doctorul habilitat Viorel Bostan constă din 10 lucrări, inclusiv monografia "Modele matematice în inginerie" ca unic autor; o monografie colectivă elaborată împreună cu conducătorul de doctorat din SUA Weimin Han şi publicată la prestigioasă editură Springer din Germania; o monografie colectivă elaborată împreună cu un grup de cercetători de la UTM şi publicată la editură Springer din Germania; 2 monografii colective elaborate împreună cu un grup de cercetători de la UTM; o lucrare de popularizare a ştiinţei; 2 articole ca singur autor publicate în reviste de circulaţie internaţională şi indexate în prestigioasele baze de date internaţionale (SCOPUS, Index Copernicus ș. a.); 2 articole în reviste de specialitate recunoscute (reviste indexate ISI, cu factor de impact).

Un exemplu de aplicare a ştiinţei computaţionale este modelarea matematică a proceselor de contact dintre corpuri în general deformabile. Autorul a dezvoltat studiul problemelor de contact intern sau extern, punctiform, liniar sau curbliniu, cu aplicabilitate în calculul organelor de maşini, cu destinație generală sau specială. Procesul de contact nu are natură pur mecanică, ci este mai curând o interacţiune complexă între procese mecanice, termice şi chimice. Astfel, a fost abordată aplicarea modelelor matematice care descriu procesul de contact, soluţionarea lor cu metoda elementului finit şi stabilirea unui cadru general pentru derivarea estimărilor a posteriori ale erorii, utilizând teoria dualităţii.

În prezent nu există o teorie matematică unitară a fenomenului de contact, însă în ultimii ani, inclusiv prin aportul prof. dr. hab. V. Bostan se configurează o teorie matematică a contactului în baza inegalităţilor variaţionale. Prin lucrările sale prof. dr. hab. V. Bostan a contribuit parțial la realizarea dezvoltării conceptuale a tehnicii moderne, inclusiv a motoarelor cu reacţie, a avioanelor şi navelor, a automobilelor şi a sistemelor de conversie a surselor regenerabile de energie.

Ciclul de lucrări înaintat de către doctorul Mircea Petic constă din 52 lucrări, inclusiv 7 articole în reviste recenzate; 29 în culegeri de lucrări ale conferințelor naționale și internaționale; 16 în culegeri de teze ale conferințelor naționale și internaționale, din care 26 de un singur autor și 28 peste hotarele Republicii Moldova și 40 la conferințe internaționale.

Dezvoltarea tehnologiilor informaționale, a rețelelor de calculatoare și a comunicațiilor a dus la creșterea vădită a informației până la volume mari și greu de procesat. Acestea fiind aflate în stare de volume de text nestructurat, sunt legate de procese sociale, culturale și de securitate publică. Prin urmare, scopul de bază constă în căutarea prin texte din resurse de știri și articole nestructurate cu utilizarea termenilor care formează interogări, pentru extragerea datelor relevante căutării. În asemenea condiție este firească ideea proiectării unor astfel de sisteme software pentru procesarea acestor texte nestructurate cu crearea de resurse lingvistice computaționale. Resursele lingvistice sunt cărămizile care stau la baza aplicațiilor care prelucrează limbajul natural, și de calitatea și de cantitatea lor depinde cel mai adesea performanțele acestora. Obiectivele propuse în ciclul de lucrări constă în elaborarea tehnologiilor de achiziționare a resurselor lingvistice computaționale, în care ca principalele metode ar fi acelea de automatizare a derivării cu afixe pentru limba română, care constituie unul absolut justificat, or anume derivarea cu afixe pentru limba română este cel mai productiv procedeu de îmbogăţire a vocabularului cu cuvinte noi. O idee importantă ar fi extragerea termenilor cheie care ar ajuta interpretării textului în întregime. Având la dispoziție o listă coerentă de cuvinte-cheie se poate detecta cu ușurință tematica textului prelucrat.

Reamintim, că organizaţia obştească "Academicianul Constantin Sibirschi" a fost constituită în anul 1999 la iniţiativa omului de afaceri din SUA dr. Valeriu Sibirschi. Ea activează pe teritoriul Republicii Moldova şi are drept scop stimularea cercetărilor matematice. Premiul "Academicianul Constantin Sibirschi" este decernat cercetătorilor, care au obţinut rezultate remarcabile în domeniul matematicii şi informaticii. Până în prezent de acest premiu s-au bucurat 17 savanţi – 14 din Republica Moldova, dintre care 2 pentru tineret și trei de peste hotare.