RO  EN
IMI/Noutăţi/2016/

Susţinerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe matematice:

Pretendent: Alioşcenco Svetlana, lector superior universitar, Universitatea Transnistreană "Şevcenco T. G."

Conducător ştiinţific: Arnautov Vladimir, academician AŞM, profesor universitar, Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM

Tema tezei: "Izomorfismul semiizometric al inelelor pseudonormate şi proprietăţile lui"

Specialitatea: 111.03 – Logică matematică, algebră şi teoria numerelor

Data: 17 mai 2016

Ora: 14:00

Local: Institutul de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (of. 340), str. Academiei 5, Chişinău, MD-2028, Republica Moldova.

Consiliul ştiinţific specializat: D 01. 111.03 - 07 din cadrul Institutului de Matematică şi Informatică al AŞM

Membrii:
 1. Reabuhin Iurie, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, academician al AŞM, IMI.
 2. Izbaş Vladimir, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător, IMI.
 3. Chiriac Liubomir, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, UST.
 4. Şcerbacov Victor, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător, IMI.
 5. Pavel Dorin, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar, UST.

Referenți științifici oficiali:

 1. Cioban Mitrofan, doctor habilitat în stiinţe fizico-matematice, professor universitar, academician al AŞM., UST.
 2. Popa Valeriu, doctor în stiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar, IMI.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

 1. Aleschenko S. A., Arnautov V. I. Quotient rings of pseudonormed rings. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, 2006, V. 1(44), p. 3 – 16.
 2. Aleschenko S. A., Arnautov V. I. Properties of one-sided ideals of pseudonormed rings when taking the quotient rings. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, 2008, V. 3(58), p. 3 – 8.
 3. Aleschenko S. A semi-isometric isomorphism on a ring of matrices. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, 2014, V. 2(75), p. 74 – 84.
 4. Алещенко С. А. Конструкции псевдонормированных колец, сохраняющие полуизометрический изоморфизм. În: Studia Universitatis Moldaviae. Ştiinţe Exacte şi Economice, 2013, т. 67, № 7, с. 19–27.
 5. Алещенко С. А. Некоторые конструкции псевдонормированных колец. В: Вестник науки Приднестровья, 2012, № 2, с. 147–155.

Rezumatul tezei

Problematica abordată. În teză este abordată problema identificării claselor de izomorfisme ale inelelor pseudonormate pentru care există analoage ale celei de a doua teoreme de izomorfism. În teză sunt considerate izomorfismele semiizometrice (semiizometrice la stânga, semiizometrice la dreapta) de inele pseudonormate, analoagele celei de a doua teoreme de izomorfism pentru inelele pseudonormate, construcţiile cu inele pseudonormate care păstrează aceste izomorfisme.

Conţinutul de bază al tezei. Teza constă din introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 85 titluri, 127 pagini de text de bază. Rezultatele principale ale tezei au fost publicate în 15 lucrări ştiinţifice: 5 articole şi 10 comunicări la conferinţe ştiinţifice. În primul capitol al tezei se face o trecere în revistă a lucrărilor ştiinţifice în domeniul cercetării omomorfismelor şi izomorfismelor inelelor topologice. In capitolul doi se defineşte conceptele de izomorfism semiizometric (semiizometric la stânga, semiizometric la dreapta), se studiază analoagele teoremei de izomorfism pentru inelele pseudonormate. În capitolul trei se demonstrează teoremele despre păstrarea izomorfismului semiizometric bilateral şi unilateral pentru unele construcţii cu inele pseudonormate.

Principalele rezultate obţinute: