RO  EN
IMI/Noutăţi/2016/

Susţinerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe matematice:

Pretendent: Bujac Cristina

Conducător ştiinţific: Vulpe Nicolae, dr.hab. în șt.fiz.-mat., prof.univ., m.c..

Tema tezei: Cubic differential systems with invariant lines of total multiplicity eight / Sisteme diferențiale cubice cu drepte invariante de multiplicitate totală opt.

Specialitatea: 111.02. Ecuaţii diferenţiale

Data: 31 martie 2016

Ora: 14:00

Local: Institutul de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (of. 340), str. Academiei 5, Chişinău, MD-2028, Republica Moldova.

Consiliul ştiinţific specializat: D 01.111.02-03

Membrii:

 1. Perjan Andrei, dr.hab. șt.fiz.-mat., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova, președinte al C.Ș.S.
 2. Orlov Victor, dr. șt. fiz.-mat., Universitatea Tehnică a Moldovei, secretar șt. al C.Ș.S.
 3. Cioban Mitrofan, dr. hab. șt. fiz.-mat., prof.univ., acad., Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău)
 4. Guțu Valeriu, dr. șt. fiz.-mat., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova
 5. Popa Mihail, dr. hab. șt. fiz.-mat., prof.univ., Institutul de Matematică și Informatică al AȘM
 6. Subă Alexandru, dr.hab. șt. fiz.-mat., prof.univ., Institutul de Matematică și Informatică al AȘM

Referenți științifici oficiali:

 1. Llibre Jaume, doctor în matematică, profesor, Departamentul de Matematică, Universitatea Autonomă din Barcelona, Spania
 2. Cozma Dumitru, dr.hab. șt. fiz.-mat., prof.univ., Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău)

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

 1. Bujac C., Vulpe N. Cubic differential systems with invariant straight lines of total multiplicity eight and four distinct infinite singularities. In: J. of Math. Anal. Appl. 2015, no. 2(423), p. 1025-1080. ISSN: 0022-247X, DOI: 10.1016/j.jmaa.2014.10.014. Impact Factor 0,88.
 2. Bujac C., Vulpe N. Cubic systems with invariant straight lines of total multiplicity eight and with three distinct infinite singularities. In: Qual. Theory Dyn. Syst., 2015, Volume 14, Issue 1, p. 109-137. ISSN: 1575-5460, DOI: 10.1007/s12346-014-0126-8. Impact Factor 0,47.
 3. Bujac C., Vulpe N. Classification of cubic differential systems with invariant straight lines of total multiplicity eight and two distinct infinite singularities. In: Electron J. Qual. Theory Differ. Equ., 2015, no.74, p. 1-38. ISSN: 1417-3875, DOI: 10.14232/ejqtde.2015.1.74. Impact Factor 0,57.
 4. Bujac C., Vulpe N. Cubic Differential Systems with Invariant Straight Lines of Total Multiplicity Eight possessing One Infinite Singularity. In: Qual. Theory Dyn. Syst., 2016, p. 1-30. DOI: 10.1007/s12346-016-0188-x. Impact Factor 0,77.
 5. Bujac C. One new class of cubic systems with maximum number of invariant lines omitted in the classification of J.Llibre and N.Vulpe. In: Bul. Acad. Științe Repub. Mold. Mat., 2014, no.2 (75), p. 102-105. ISSN: 1024-7696. Impact Factor 0,06.
 6. Bujac C. One subfamily of cubic systems with invariant lines of total multiplicity eight and with two distinct real infinite singularities. In: Bul. Acad. Științe Repub. Mold. Mat., 2015, no. 1(77), p. 48-86. ISSN: 1024-7696. Impact Factor 0,06.

Rezumatul tezei

Problematica abordată: clasificarea completă a sistemelor diferențiale polinomiale cubice care posedă drepte invariante de multiplicitatea totală opt. Această clasificare presupune identificarea tuturor configurațiilor de drepte invariante pentru acestă familie de sisteme și determinarea condițiilor necesare și suficinete afin invariante de realizare ale configurațiilor depistate.

Conţinutul de bază al tezei: teza este scrisă în limba engleză, expusă pe 165 pagini și include: introducere, 4 capitole, concluzii generale, rezumate în limba română, rusă și engleză, bibliografia (cuprinzând 140 referințe), 154 pagini text de bază, 28 figuri. Sunt descrise scopul și obiectivele lucrării; actualitatea și importanța problemei abordate; noutatea științifică a rezultatelor obținute; importanța teoretică și valoarea aplicativă a rezultatelor obținute. În capitolele 2-4 sunt demonstrate teoremele de clasificare (Teorema A, B, C, D) care acopera toată familia  de sisteme cubice. În baza cercetărilor efectuate au fost elaborate concluzii generale și recomandări practice și teoretice privind studiul sistemelor diferențiale polinomiale cubice.

Principalele rezultate obţinute: