RO  EN
IMI/Noutăţi/2015/

Condoleanţe

Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM anunţă cu adâncă tristeţe că la 7 mai 2015, la vârsta de 75 de ani, a decedat GALINA BELIAVSCAIA, doctor în matematică, cercetător științific coordonator, specialist remarcabil în domeniul algebrei și matematicii discrete.

Galina Beliavscaia s-a născut la 19 aprilie anul 1940, în oraşul Usti-Kamenogorsk, Kazahstan. A absolvit şcoala medie Nr.40 din or. Chișinău în 1957. În același an a trecut admiterea la Universitatea de Stat din Chișinău, la secția de matematică a facultății de fizică și matematică.

În anul 1962 a absolvit cu succes această facultate și a fost repartizată la muncă în Academia de Științe a Moldovei la Institutul de Fizică și Matematică, unde timp de patru ani a lucrat în calitate de inginer programist în sectorul de matematică aplicată. Începând cu decembrie 1966 activează în sectorul de algebră și logică matematică unde îl are ca conducător științific pe profesorul Valentin Belousov. În anii 1969-1970 şi-a făcut studiile la doctorantura Institutului de Matematică al AŞM. În anul 1970 a susţinut teza de doctor "Transformări combinatorice în cuasigrupuri" la specialitatea "Logică matematică, algebră și teoria numerelor". Din 1970 dna G. Beliavscaia activează în laboratorul de Algebră și logică matematică.

Opera ştiinţifică îi este materializată în peste 150 de lucrări, inclusiv o monografie și o carte de popularizare a științei, editate în ţară şi peste hotare. Rezultatele obținute țin de bazele teoretice ale teoriei cuasigrupurilor, probleme combinatorice și aplicații ale cuasigrupurilor și sistemelor adiacente lor. A fost un matematician recunoscut în lume cu rezultate care se conțin în majoritatea monografiilor din domeniul teoriei cuasigrupurilor.

A participat cu dăruire la pregîtirea cadrelor științifice în Moldova. Sub conducerea științifică a dnei G. Beleavscaia au susținut teza de doctor 5 matematicieni, unul dintre care a susținut teza de doctor habilitat. Pe parcurcursul a mai mult de 20 de ani a fost secretar științific al Consiliului Științific Specializat pentru susținerea tezelor de doctor. A lucrat cu devotament până la ultima suflare. Ne va lipsi talentul, intuiția, optimismul și capacitatea de muncă a dumneaei.

În aceste clipe cernite suntem alături de rudele, prietenii şi colegii, celei care a fost Galina Beliavscaia, exprimându-le sincere condoleanţe şi sentimente de profundă compasiune în legătură cu trecerea în lumea celor drepţi a dumneaei.

Fie-i ţărâna uşoară şi Dumnezeu s-o odihnească în pace!