RO  EN
IMI/Noutăţi/2014/

IMCS-50, istorie şi perspective

În perioada 19-23 august 2014 şi-a ţinut lucrările cea de-a III-a Conferinţă a Societăţii de Matematică din Republica Moldova, dedicată jubileului de 50 ani de la fondarea Institutului de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. La sesiunea de deschidere a Conferinţei participanţii la manifestare au fost salutaţi de Premierul Republicii Moldova, dl Iurie Leancă, de Preşedintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti (prin intermediul consilierului prezidenţial, dr. Mihai Şleahtiţchi), de academicianul Gheorghe Duca, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, de profesorul Julian Revalski, m.c. al Academiei de Ştiinţe a Bulgariei (AŞB), director al Institutului de Matematică şi Informatică al AŞB, de Rectorul UST, profesorul Laurenţiu Calmuţchi, de Rectorul ASEM, academicianul Grigore Belostecinic, ş.a. Directorul IMI, profesorul cercetător Svetlana Cojocaru, a făcut un parcurs istoric al instituţiei de la fondare şi până în prezent. Dl Mitrofan Cioban, academician AŞM, a vorbit despre ştiinţa matematică din universităţile Republicii Moldova de la 1960 încoace.

Comunicări plenare au ţinut

În cadrul Conferinţei au activat patru secţii: 1) Algebră, geometrie şi topologie; 2) Analiză matematică şi ecuaţii diferenţiale; 3) Modelare matematică şi analiză numerică şi 4) Informatică la care au fost prezentate 120 comunicări ştiinţifice. În fiecare secţie a fost decernat câte un premiu de valoare pentru cea mai bună lucrare ştiinţifică şi comunicare a tinerilor cercetători. Laureaţii acestor premii sunt:

De un premiu special, 5 volume de enciclopedie matematică, oferit de profesorul Aurel Marinciuc, Universitatea Tehnică a Moldovei, s-a învrednicit Radu N. Dumbrăveanu, Universitatea de Stat "A. Russo" din Bălţi (secţia 1).

La evenimentul jubiliar au participat savanţi notorii din 19 ţări, inclusiv, SUA, Canada, Australia, Franţa, Germania, Slovenia, Polonia, România, Ucraina ş.a. Prezenţa acestora denotă faptul că realizările matematicienilor şi informaticienilor din Republica Moldova sunt bine apreciate pe plan internaţional. Au fost stabilite relaţii şi iniţiate acorduri de colaborare dintre IMI şi unele instituţii de cercetare de peste hotare, s-au făcut schimb de rezultate şi experienţă, totalizări şi trasate noi direcţii de cercetare ale ştiinţelor matematice şi informatice.

Desfăşurarea cu succes a celei de-a III-a Conferinţă a Societăţii de Matematică din Republica Moldova, dedicată jubileului de 50 ani de la fondarea Institutului de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, constituie, fără îndoială, o bună promovare a imaginii IMI pe plan naţional şi internaţional.

Felicităm cordial colaboratorii IMI pentru excelenta organizare şi petrecere a importantului for ştiinţific şi le dorim tuturor multă sănătate şi noi succese în meseria aleasă.