RO  EN
IMI/Noutăţi/2014/

Prezentarea tezei de doctor

Luni, 9 iunie 2014, ora 16:00, la şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei în Sala de Conferinţe (of. 340) va avea loc prezentarea tezei de doctor "Aspecte combinatorice şi asimptotice la sisteme diferenţiale şi aplicaţii".

Competitor: Victor Pricop.

Specialitatea: 111.02 – Ecuaţii Diferenţiale.

Conducător ştiinţific: Popa Mihail, doctor habilitat, profesor universitar.