RO  EN
IMI/Noutăţi/2014/

Anunţ de intenţie privind organizarea concursului prin cererea ofertelor de preţuri

Institutul de Matematică şi Informatică AŞM anunţă concursul prin metoda cererii ofertelor de preţuri pentru achiziţionarea: Serviciilor de cercetare ştiinţifică cu scopul dezvoltării/ajustării bazei de cunoştinţe a sistemului suport pentru decizii în domeniul examinării ultrasonografice SONARES 13 în condiţii clinice reale (în baza serviciilor de imagistică medicală a unei cohorte de pacienţi suspectaţi cu patologii/anomalii a zonei hepato-pancreato-biliară).

Publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice (BAP) nr.41 din 27.05.2014 3114-op/14 Cod CPV. 73110000-6.

Autoritatea contractantă: Institutul de Matematică şi Informatică AŞM.

Adresa: str. Academiei, 5

Tel.: 022 73 80 71, 022 73 81 30, fax: 022 73 80 27

Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţie: Bogatencov Petru

Obiectul achiziţiei: Servicii de cercetare ştiinţifică în baza serviciilor de imagistică medicală

Cod CPV: 73110000-6

Locul eliberării invitaţiei de participare sau a caietului de sarcini: Institutul de Matematică şi Informatică AŞM

Locul desfăşurării procedurii: Institutul de Matematică şi Informatică AŞM.


Caiet de sarcini servicii 2014.pdf