RO  EN
IMI/Noutăţi/2014/

Institutul de Matematică şi Informatică la 50 de ani

O jumătate de secol în serviciul societăţii.

A trecut o jumătate de secol de la fondarea Institutului de Matematică şi Informatică al AŞM. Cu acest prilej, la 16 mai curent, începând cu ora 11.00, în incinta institutului, va avea loc o adunare festivă (str. Academiei, 5, Sala de conferinţe, biroul 340). În cadrul evenimentului, va fi inaugurat Muzeul Tehnicii de Calcul. La manifestare sunt invitaţi reprezentanţii mass-media.

Institutul de Matematică şi Informatică (IMI) al AŞM a fost fondat la 14 aprilie 1964 în baza divizării Institutului de Fizică şi Matematică (creat în 1961) în două structuri separate. Au pus începuturile noului institut 7 matematicieni, care deja au activat din 1958 în cadrul Secţiei de fizică şi matematică a Bazei Moldoveneşti a AŞ a URSS, apoi în Institutul nominalizat de Fizică şi Matematică, acumulând experienţa cercetării ştiinţifice: Israel Gohberg, Alexandru Marcus, Victor Vizitei, Israel Feldman, Elena Pavlova, Constantin Sibirschi şi Boris Şcerbacov. Primul director şi primul academician matematician investit cu acest titlu prin hotărâre de Guvern la momentul fondării Academiei de Ştiinţe a RSSM, pe 1 august 1961, a fost Vladimir Andrunachievici, basarabean de origine, licenţiat al Universităţii din Iaşi (1940), având şi două doctorate susţinute în domeniu la Moscova. Împreună cu cei 7 matematicieni nominalizaţi, a pus în funcţiune şi a dezvoltat acel mecanism care se numeşte un institut academic cu toate competenţele lui: a face cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă, a pregăti cadre ştiinţifice de înaltă calificare, a realiza proiecte de importanţă naţională, unională şi nu numai, precum ne-a fost şi istoria zbuciumată a acestui plai.

Pe parcursul anilor colaboratorii Institutului de Matematică şi Informatică au obţinut rezultate remarcabile în domeniile algebrei, analizei funcţionale, ecuaţiilor diferenţiale, logicii matematice, matematicii de calcul, modelării matematice şi informaticii. Doctorul habilitat, profesorul cercetător Svetlana Cojocaru, actualul director al IMI, a specificat într-un comunicat de presă, că spre sfârşitul anilor `70 în institut s-au format vestitele şcoli ştiinţifice în domeniul teoriei inelelor algebrice (fondator acad. V. Andrunachievici), în domeniul teoriei calitative a ecuaţiilor diferenţiale (acad. C. Sibirschi), în domeniul teoriei quasigrupurilor (m.c. al AŞP din URSS, prof. V. Belousov), în domeniul analizei funcţionale (m.c. al AŞM I. Gohberg) şi în domeniul logicii matematice (dr. A. Kuzneţov). Actualmente, majoritatea şcolilor menţionate îşi continuă cu succes activitatea şi se bucură de autoritate internaţională. În cadrul acestor şcoli s-au realizat peste 3000 lucrări ştiinţifice în diferite domenii ale matematicii şi informa¬ticii şi circa 150 monografii, 14 dintre care au fost traduse în limbi de circulaţie internaţională, iar 8 au fost publicate în limba engleză.

Colaborarea pe plan internaţional, a relatat directorul IMI, s-a materializat în circa 30 proiecte de cercetare ştiinţifică. O altă faţetă a activităţii ştiinţifice a institutului pe parcurs de 50 de ani: prin studii de doctorat sau cu contribuţia Consiliilor ştiinţifice specializate au fost pregătiţi în jur de 374 doctori şi 30 doctori habilitaţi. O parte din aceste cadre ştiinţifice de înaltă calificare a continuat munca de cercetare în institut, altele au completat locurile vacante din universităţi sau din institutele de ramură şi din structurile de stat. Desigur, un număr important de matematicieni moldoveni s-au integrat în cercetare şi educaţie în mai multe state ale lumii, gradele ştiinţifice fiindu-le recunoscute şi echivalate cu cele din ţările primitoare.

Din anul 1989 IMI editează revista “Buletinul Academiei de Știinţe a Republicii Moldova. Matematica” (până azi au ieşit de sub tipar 73 de numere), iar începând cu anul 1993 şi revista în engleză „Computer Science Journal of Moldova” (64 de numere). În colaborare cu colegii din Polonia, se editează, de asemenea, în engleză revista ştiinţifică „Quasigroups and related systems” (21 numere). Acestea-s argumente temeinice în favoarea unei instituţii de cercetări şi a colaboratorilor ei care se simt confortabil în spaţiul european de cercetare.

Este semnificativ şi faptul că lu¬cră¬rile a zece colaboratori ai Institutului de Matematică şi Informatică au fost remarcate cu cea mai valoroasă distincţie a ţării – Premiul de Stat al Republicii Moldova în do¬¬meniul ştiinţei, iar realizările a 20 de cercetători – cu Premiul de Stat pentru Tineret în domeniul Ştiinţei. Sistemul suport pentru luarea deciziilor SONARES, elaborat de informaticienii din institut, a fost apreciat cu Medalia de aur la Expoziţia „Fabricat în Moldova” (a. 2011). Performanţele IMI în cercetare, management şi pregătirea cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare au fost apreciate de către Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (MO al RM, nr. 74-77, 2011) cu calificativul de „organizaţie cu recunoaştere internaţională (categoria A)”. Cu prilejul semicentenarului de la fondarea Institutului de Matematică şi Informatică CNAA i-a conferit o Diplomă de Merit.

Ca instituţie lider în dezvoltarea şi propagarea culturii matematice şi informatice, cu o înzestrare tehnică modernă şi cu un climat colegial de lucru, Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM devine pe zi ce trece tot mai atractiv pentru tineretul studios, asigurându-şi prin aceasta continuitatea în timp. (Tel. de contact la IMI 022-72-59-82)

Tatiana Rotaru