RO  EN
IMI/Noutăţi/2014/

Prezentarea tezei de doctor habilitat

Joi, 24 aprilie, 2014, ora 14:00, în sala de conferinţe IMI AŞM (of. 340), va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil la specialitatea "111.02 – Ecuaţii Diferenţiale" în cadrul căreia dl Dumitru COZMA va prezenta spre examinare teza de doctor habilitat în ştiinţe matematice cu titlul: "Integrability of cubic differential systems with invariant algebraic curves" / "Integrabilitatea sistemelor diferentiale cubice cu curbe algebrice invariante".

Consultant ştiinţific – dl Alexandru ŞUBĂ, profesor universitar, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice