RO  EN
IMI/Noutăţi/2014/

Condoleanţe

Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM anunţă cu adâncă tristeţe că la vârsta de 64 de ani, la 10 martie 2014 a decedat savantul informatician IURIE ROGOJIN, doctor habilitat în informatică, profesor universitar, specialist notoriu în domeniul informaticii teoretice, fondator al şcolii moldoveneşti de calcul biologic.

Iurie Rogojin s-a născut la 13 noiembrie anul 1949, în oraşul Berdicev, Ucraina. A absolvit şcoala medie din or. Bălţi în 1967. Primii doi ani de studii i-a făcut la Universitatea de Stat din Chişinău, Facultatea de fizică şi matematică, apoi, urmându-şi profesorul, ce l-a făcut să indrăgească informatica teoretică, dr. Marc Buşko-Juc, dumnealui s-a transferat pentru a-şi continua studiile la Universitatea de Stat din Kubani, Krasnodar, Rusia. În anul 1971 a absolvit cu succes această universitate, unde timp de patru ani a lucrat în calitate de lector. Din noiembrie 1975 până în octombrie 1978 şi-a făcut studiile la doctorantura Institutului de Matematică al AŞM. După absolvirea doctoranturii dl Iu. Rogojin a fost angajat la IMI AŞM în calitate de colaborator ştiinţific inferior, unde a lucrat până în anul 1978. În anul 1981 i-a fost încredinţată formarea şi conducerea unui laborator de subordonarea dublă: IMI AŞM şi Institutul de cercetări ştiinţifice în domeniul tehnicii de calcul – o experienţă inedită în istoria IMI, pe care dumnealui a realizat-o cu succes (1981 – 1997).

În anul 1981 a susţinut teza de doctor "Maşini Turing universale" la specialitatea "Cibernetica matematică" la Centrul de Calcul al Academiei de Ştiinţe a Uniunii Sovietice din Moscova, Rusia. Rezultatele obţinute în teză, dar şi cele obţinute mai târziu, ce se referă la maşinile Turing mici, au fost incluse în multe monografii şi manuale ce ţin de informatica teoretică.

Din anul 1995 a activat în calitate de secretar ştiinţific al Secţiei de Ştiinţe tehnice a AŞM. În octombrie 1997 revine la Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, unde a deţinut, consecutiv, posturile de la cercetător ştiinţific până la cercetător principal.

Din anul 1995 dl Iu. Rogojin se implică activ în diverse proiecte internaţionale: conferinţe, cercetări, granturi de mobilitate etc. Interesele ştiinţifice ale dumnealui se înclină tot mai mult spre modele formale de calcul bazate pe principii bilologice – domeniu absolut nou, în care dânsul a fost unul din pionierii cercetării.

În anul 2000 dl Iu. Rogojin a susţinut teza de doctor habilitat în domeniul informaticii teoretice cu titlul "Despre modele formale de calculatoare şi calcul" la Universitatea de Stat Lomonosov din Moscova, Rusia, la Facultatea de Matematică de calcul şi Cibernetică.

Dl Iu. Rogojin a fost conducător al unui şir de proiecte internaţionale în domeniul modelelor formale de calcul (INTAS, NATO, MRDA/CRDF, STCU).

A avut o serie de granturi de mobilitate, oferite de guvernul Franţei şi programul Marie Curie al Comisiei Europene, în baza cărora a efectuat cercetări şi a ţinut cursuri la Universitatea Metz, Franţa şi Universitatea Rovira i Virgili din Tarragona, Spania, aflându-se în aceste ţări mai bine de patru ani.

Dl dr. hab. Iurie Rogojin a fost, incontestabil, unul dintre specialiştii lideri în domeniul informaticii teoretice. Domeniile de interese ştiinţifice ale domniei sale s-au axat asupra cercetării şi elaborării calculatoarelor şi modelelor de calcul netradiţionale (molecular, cuantic), de asemenea asupra calculelor universale. În lucrările din domeniul minimizăriii maşinelor universale rezultatele lui Iurie Rogojin se situează alături de cele aparţinând somităţilor precum Claude Shannon şi Marvin Minsky. Din cele peste 160 de lucrări ştiinţifice, circa o jumătate sunt publicate în cele mai prestigioase reviste de specialitate în informatica teoretică al editurilor Elsevier, Springer, etc.

Dl Iu. Rogojin a contribuit mult prin munca sa la organizarea şi dezvoltarea cercetărilor în domeniul informaticii teoretice, precum şi la pregătirea cadrelor, fiind recunoscut ca un bun profesor, predând în anii 1981 - 2000 cursuri speciale la teoria algoritmilor şi modele formale de calcul la Universitatea de Stat a Moldovei. De asemenea, în calitate de profesor invitat, a predat la Universitatea din Metz, Franţa, cursuri speciale de modele formale de calcul (2001) şi teoria construirii compilatoarelor (2002 -2003). Sub conducerea dumnealui au susţinut cu succes tezele de doctor 2 doctoranzi, unul dintre care a susţinut ulterior şi teza de doctor habilitat.

Dl dr. hab. Iu. Rogojin a fost total devotat informaticii teoretice şi a propagat ideile, frumuseţea, actualitatea şi importanţa ei, ceea ce i-a adus respectul profund şi recunoştinţa comunităţii ştiinţifice în domeniul informaticii teoretice şi, îndeosebi, a celor care cercetează modelele formale de calcul atăt în Moldova, cât şi peste hotarele ţării. În cadrul Institutului de Matematică şi Informatică al AŞM a format un grup de cercetare foarte puternic, care a reuşit să se afirme pe plan internaţional, dovadă fiind şi găzduirea conferinţei internaţionale de calcule cu membrane, ediţia a XIV a căreia a avut loc în august 2013 la Chişinău. Graţie rezultatelor obţinute cu participarea şi sub conducerea prof. Iurie Rogojin, Moldova a devenit unica ţară din spaţiul post-sovietic, care este membru al Consorţiului European de Calcule Moleculare.

Ne va lipsi talentul dumnealui, optimismul, capacitatea de a lupta şi a învinge. Nu a reuşit să învingă doar un singur lucru crunta şi nemiloasa boală.

În aceste clipe cernite suntem alături de rudele, prietenii şi colegii, celui care a fost doctorul habilitat, profesorul universitar IURIE ROGOJIN, exprimându-le sincere condoleanţe şi sentimente de profundă compasiune.

Fie-i ţărâna uşoară şi Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Colectivul Institutului de Matematică şi Informatică al AŞM.