RO  EN
IMI/Noutăţi/2014/

Cercetatorul ştiinţific superior al IMI, profesorul Mihail Popa - Doctor Honoris Cauza al Universităţii de Stat din Tiraspol

Oameni pe trepte…

Profesorului universitar Mihail Popa, doctor habilitat, cercetător ştiinţific principal al Institutului de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, i-a fost conferit titlul academic de Doctor Honoris Causa al Universităţii de Stat din Tiraspol (cu sediul în Chişinău).

Evenimentul de înmânare a distincţiei a avut loc la 04 februarie 2014, în cadrul şedinţei solemne a Senatului Universităţii. La ceremonia de conferire a înaltului titlu, prezidată de rectorul instituţiei, profesorul universitar Laurenţiu Calmuţchi, alături de membrii Senatului, au fost prezenţi directorul IMI, dr. hab. Svetlana Cojocorau, directorul de onoare al IMI, Doctorul Honorius Causa al UST, m. c. Constantin Gaindric, directorul adjunct IMI, dr. hab. Alexandru Şubă, secretarul ştiinţific IMI, dr. Elvira Naval, profesori şi studenţi ai UST, discipoli ai dlui M. Popa.

Omagiul Senatului universitar, adresat distinsului profesor Mihail Popa a fost adus printr-un Laudatio, susţinut de academicianul Mitrofan Cioban, care a subliniat contribuţiile ştiinţifico-didactice ale profesorului, materializate prin rezultate ştiinţifice fundamentale, editare de monografii şi note de curs pentru studenţi, cursuri opţionale ţinute la UST, pregătirea specialiştilor de înaltă calificare în domeniul ecuaţiilor diferenţiale, fondarea în cadrul UST a seminarului ştiinţific "Ecuaţii diferenţiale şi algebre". În special, s-a reliefat faptul, că dintre cei opt doctori în ştiinţe al căror conducător ştiinţific a fost dl M. Popa, şapte sunt absolvenţi ai UST.

În Oratio Gratitudinis, proaspătul Doctor Honoris Causa, Mihail Popa, a exprimat cuvinte de mulţumire corpului universitar, apreciind conferirea înaltului titlulu ca un gest de recunoaştere a contribuţiei Domniei Sale la dezvoltarea ştiinţei şi pregătirii cadrelor de înaltă calificare.

Discursuri de felicitare au fost adresate de către m. c. C. Gaindric, dr. hab. A. Şubă, dr.A. Braicov, decanul Facultăţii de Fizică, Matematică şi Tehnologii Informaţionale a UST (discipol al profesorului M.Popa), dr. D. Cozma, şeful catedrei Analiză Matematică şi Ecuaţii Diferenţiale a UST ş.a.

Cu ocazia conferirii titlului academic de Doctor Honoris Causa, Colectivul Institutului de Matematică şi Informatică al AŞM î-şi exprimă mândria, onoarea şi recunoştinţa, şi îi doreşte distinsului coleg Mihail Popa multă sănătate şi noi realizări ştiinţifice pe viitor.

click to view click to view click to view click to view click to view click to view click to view click to view

Descarcă galerie foto.