RO  EN
IMI/Noutăţi/2013/

Condoleanţe

Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM anunţă cu adâncă tristeţe că la vârsta de 78 de ani a decedat savantul matematician MEFODIE RAŢIU, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, specialist notoriu în domeniul logicii matematice, conducător al şcolii respective în Republica Moldova.

Mefodie Raţiu s-a născut la 1 octombrie 1935, s. Sipoteni, r-nul Călăraşi. A absolvit Facultatea de Fizică şi Matematică a Institutului Pedagogic "Ion Creangă" din Chişinău (1960), după care şi-a făcut studiile la doctorantură în cadrul AŞM. A fost încadrat în munca ştiinţifică la Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, unde îndeplineşte, succesiv, funcţiile de laborant, cercetător ştiinţific inferior (1962–1964), secretar ştiinţific (1967–1970), cercetător ştiinţific superior (1971–1989), cercetător ştiinţific coordonator (1989–1991), şef al Sectorului de Logică Matematică (1991–1993), cercetător ştiinţific principal (1993-2009), consultant ştiiţific (din 2009). A practicat munca didactică prin cumul la Universitatea de Stat din Moldova în calitate de asistent, lector superior (1965–1990), profesor (1991).

Opera ştiinţifică îi este materializată în peste 120 de lucrări, inclusiv 4 monografii editate în ţară şi peste hotare. A lucrat până la ultima suflare, având recent prezentată pentru publicare o monografie în prestigioasa editură Birkhäuser Verlag. Spre regret, nu i-a fost dat să o vadă ieşită de sub tipar.

A fost cunoscut în lumea matematică şi prin lucrări publicate în diverse reviste de prestigiu: Доклады Академии наук СССР, Алгебра и логика etc. A fost conducător al seminarului de logică matematică, al cercetărilor şi proiectelor în domeniul respectiv din Republica Moldova. A pregătit 8 doctori în ştiinţe fizico-matematice. A participat cu comunicări şi rapoarte la peste 30 de forumuri ştiinţifice, inclusiv la Congresul Internaţional al Matematicienilor (Varşovia, 1983), Congresul Internaţional de Logică, Metodologie şi Filosofie a Ştiinţei (Moscova, 1987), Congresul Matematicienilor Români (Piteşti, 2004). A fost preşedinte al Comisiei de Experţi în Matematică de pe lângă Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare al Republicii Moldova, membru al Societăţii Matematice din Republica Moldova, al Societăţii Ştiinţifice de Matematică Aplicată şi Industrială ROMAI din România.

A fost distins cu titlul de laureat al Premiului de Stat (1994), decorat cu ordinul "Gloria Muncii" (1999), cu medalia "Veteran al Muncii", cu medalia şi Premiul Organizaţiei Obşteşti "Academicianul C. Sibirschi", medalia "Dmitrie Cantemir", cu diplome de onoare şi premii ale Prezidiului AŞM.

O bună parte din activitatea dumnealui a fost dedicată muncii sindicale, fiind pe parcursul mai multor ani preşedinte al Consiliului Sindicatelor AŞM.

­ În aceste clipe cernite suntem alături de rudele, prietenii şi colegii, celui care a fost membrul corespondent Mefodie RAŢIU, exprimându-le sincere condoleanţe şi sentimente de profundă compasiune în legătură cu trecerea în lumea celor drepţi a dumnealui.

Fie-i ţărâna uşoară şi Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Acad. Gheorghe Duca,
acad. Ion Tighineanu, acad. Gheorghe Rusnac,
acad. Leonid Culiuc, m. c. Ion Guceac, Mihai Vieru,
acad. Nicolae Andronati, acad. Mircea Bologa, acad. Mitrofan Cioban, acad. Teodor Furdiu, acad. Petru Soltan, acad. Ion Toderaş, acad. Constantin Turtă, m. c. Nicolae Balaur, m. c. Tudor Lupaşcu, dr. hab. Leonid Voloşciuc, dr. hab. Veaceslav Ursachi, dr. Andrei Bujoreanu.

Din partea colectivului IMI al AŞM: dr. hab. Svetalna Cojocaru, dr. hab. Alexandru Şubă, dr. Elvira Naval, acad. Vladimir Arnautov, acad. Gheorghe Mişcoi, acad. Iurii Reabuhin, m. c. Constantin Gaindric, m. c. Nicolae Vulpe, dr. hab. Alexei Caşu, dr. hab. Alexander Kolesnik, dr. hab. Dumitru Lozovanu, dr. hab. Mihail Popa, dr. hab. Iurie Rogojin, dr. hab. Victor Şcerbacov.