RO  EN
IMI/Noutăţi/2013/

Susţinerea tezei de doctor habilitat

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat:

Pretendent: Alhazov Artiom.

Conducător ştiinţific: Rogojin Iurie, dr. hab., prof. univ., IMI al AŞM.

Consiliului ştiinţific specializat:

Tema tezei: Small Abstract Computers (Maşini Abstracte Mici).

Specialitatea: 01.05.01 – Bazele teoretice ale informaticii, programarea calculatoarelor.

Data: 20 august 2013.

Ora: 15:00.

Locul: Institutul de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (of. 340), str. Academiei 5, Chişinău, MD-2028, Republica Moldova.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului (din total de 120 la tema tezei):

 1. Alhazov A. P Systems without Multiplicities of Symbol-Objects. Information Processing Letters 100, 3, 2006, 124–129.
 2. Alhazov A. et al.On the Size of Computationally Complete Hybrid Networks of Evolutionary Processors. TCS410, 35, 2009, 3188–3197.
 3. Alhazov A., Freund R., Morita K. Sequential & Max. Parallel Multiset Rewriting: Reversibility & Determinism. Nat. Comp. 11, 1, 2012, 95–106.
 4. Alhazov A., Freund R., Riscos A.. Membrane Division, Restr. Membrane Creation & Obj. Complexity in P Systems. IJCM83, 7, 2006, 529–548.
 5. Alhazov A., Krassovitskiy A., Rogozhin Yu., Verlan S. P Systems with Minimal Insertion & Deletion. Theor. Comp. Sci. 412, 1-2, 2011, 136–144.
 6. Alhazov A., Li C., Petre I. Computing the Graph-Based Parallel Complexity of Gene Assembly. Theor. Comp. Sci. 411, 25, 2010, 2359–2367.
 7. Alhazov A., Martín C., Rogozhin Y. On the Number of Nodes in Universal Networks of Evolutionary Processors. Acta Inf. 43, 5, 2006, 331–339.
 8. Alhazov A., Pan L., Păun Gh. Trading Polarizations for Labels in P Systems with Active Membranes. Acta Inf. 41, 2-3, 2004, 111–144.
 9. Alhazov A., Petre I., Rogojin V. Solutions to Computational Problems through Gene Assembly. Nat. Comp. 7, 3, 2008, 385–401.
 10. Alhazov A., Petre I., Rogojin V. The Parallel Complexity of Signed Graphs. Theor. Comp. Sci. 410, 24-25, 2009, 2308–2315.
 11. Alhazov A., Rogozhin Yu. One-Membrane Symport with Few Extra Symbols. Int’l J. of Computer Math. 90, 4, 2013, 750–759.
 12. Alhazov A., Rogozhin Y., Verlan S. Minimal Cooperation in Symport/Antiport Tissue P Systems. Int. J. Found. Comp. Sci. 18, 1, 2007, 163–180.
 13. Alhazov A., Rogozhin Yu., Verlan S. On Small Universal Splicing Systems. Int’l J. Foundations of Comp. Sci. 23, 7, 2012, 1423–1438.
 14. Alhazov A., Verlan S. Minimization Strategies for Max. Parallel Multiset Rewriting Systems. Theor. Comp. Sci. 412, 17, 2011, 1581–1591.
 15. Freund R., Alhazov A., Rogozhin Yu., Verlan S. Communication P Systems. Oxford Handbook of Membrane Computing,2010, 118–143.
 16. Pan L., Alhazov A. Solving HPP and SAT by P Systems with Active Membranes and Separation Rules. Acta Inf. 43, 2, 2006, 131–145.

Rezumatul tezei

Scopul tezei de doctor habilitat se referă în principal la studierea unor modele formale de calcul -- sistemelor de transcriere paralelă şi distribuită a multiseturilor şi a şirurilor. Se acordă atenţia specială dispozitivelor abstracte de calcul (universale/eficiente) cu complexitatea descriptivă mică. Majoritatea modelelor cercetate sînt sisteme membranare (P sisteme) – dispozitive de calcul paralel distribuit pe arbori (membranele sînt arcuri în arbori, iar regulile sînt asociate membranelor sau regiunelor – nodurilor în arbori).

Teza de doctor habilitat constă din introducere şi 6 capitole. Capitolul 1 conţine definiţii fundamentale şi analiza situaţiei în domeniul. Capitolul 2 reflectă cercetările originale ale modelelor nedistribuite şi se încheie cu model distribuit extins cu adăugarea şi eliminarea nodurilor în arbore care constituie structura distribuită în baza caculelor. Capitolul 3 descrie modelul de calcul prin intermediul deplasării obiectelor între regiuni fără crearea, eliminarea sau modificarea lor. In capitolul 4 sînt examinate sistemele „cu membrane active” unde arcurile arborii în baza calculelor joacă un rol activ în procesul de calcul. Capitolul 5 este dedicat modelelor cu şiruri. În capitolul 6 se expun cercetările aplicative, precum sincronizarea, polimorfismul şi unele direcţii lingvistice.

Principalele rezultatele obţinute sînt: 1) un P sistem universal concret cu 23 de reguli, 2) un studiu detaliat al proprietăţilor de determinism şi reversibilitate, 3) universalitatea P sistemelor tranziţionale cu creare şi dizolvare de membrane, 4) completitudinea de calcul a P sistemelor cu membrane active fără polarizări, 5) rezolvarea problemelor PSPACE-complete cu P sisteme cu membrane active fără polarizări, 6) îmbunătăţirea rezultatelor cunoscute despre reţele hibride de procesoare evolutive (HNEPs), 7) caracterizarea sistemelor deterministe controlate necooperatiste, 8) completitudinea de calcul a P sistemelor cu energie, 9) completitudinea de calcul a P sistemelor cu inserţie-deleţie de un simbol fără context (cu prioritate de deleţie), 10) aplicaţii ale modelelor cercetate (sincronizare, polimorfism, dicţionar şi flexionarea cuvintelor limbii române). http://www.cnaa.md/thesis/24558/