RO  EN
IMI/Noutăţi/2013/

Prezentarea tezei de doctor

Luni, 27 mai 2013, ora 16:00, la şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei în Sala de Conferinţe (of. 340) va avea loc prezentarea tezei de doctor "Identităţile şi cvasiidentităţile A-buclei nilpotente".

Competitor: Covalschi Alexandru.

Specialitatea: 111.03 – Logică matematică, algebră şi teoria numerelor.

Conducător ştiinţific: Ursu Vasile, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice.

Preşedinte: Raţiu Mefodie, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, membru corespondent.

Vicepreşedinte: Ursu Vasile, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar.

Secretar ştiinţific: Izbaş Vladimir, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător.