RO  EN
IMI/Noutăţi/2013/

Seminar tehnico-ştiinţific

Universitatea Tehnică din Moldova de comun acord cu Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM, Iniţiativa Naţională Grid reprezentată de Asociaţia RENAM şi Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale vă invită să participaţi la următoarea şedinţă "Crearea Reţelei digitale interuniversitare în domeniul ştiinţelor aplicate şi economie din Republica Moldova (Proiect TEMPUS)" din ciclul de seminare/traininguri dedicate problemelor calculului performant şi tehnologiilor moderne TIC care va avea loc în cadrul "Zilelor Tehnologiilor Informaţiei şi Comunicaţiilor în Republica Moldova - 2013" pe 15 mai 2013, ora 15:00 în Universitatea Tehnica din Moldova, blocul 2, auditoriu 222 (str. 31 August, 78, Chişinău).

Agenda seminarului