RO  EN
IMI/Noutăţi/2012/

Seminar tehnico-ştiinţific

Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM de comun acord cu Iniţiativa Naţională Grid reprezentată de Asociaţia RENAM şi Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale vă invită să participaţi la următoarea şedinţă din ciclul de seminare/traininguri dedicate serviciilor Reţelei Ştiinţifico-Educative Naţionale şi tehnologiilor moderne TIC.

Şedinţa actuală întitulată "Probleme actuale privind implementarea serviciilor federative în RM" va avea loc pe 28 decembrie 2012, ora 10:00 în Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI) plasat în bl. Bibliotecii Ştiinţifice Centrale "A. Lupan" a AŞM (str. Academiei, 5a, Chişinău).

Seminarul va include prezentări la următoarele subiecte: