RO  EN
IMI/Noutăţi/2012/

Prezentarea tezei de doctor

Luni, 26 martie 2012, ora 16:00, la şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei în Sala de Conferinţe (of. 340) va avea loc prezentarea tezei de doctor "Obiecte libere şi produse de subcategorii".

Competitor: Ţurcanu Alina.

Specialitatea: 01.01.06 – Logică matematică, algebră şi teoria numerelor.

Conducător ştiinţific: Botnaru Dumitru, doctor habilitat în matematică.

Preşedintele Seminarului Ştiinţific de Profil: Cioban Mitrofan, academician, profesor.

Secretarul ştiinţific al Seminarului Ştiinţific de Profil: Izbaş Vladimir, doctor.