RO  EN
IMI/Noutăţi/2012/

Prezentarea tezei de doctor

Vineri, 16 martie 2012, ora 15:00, la şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei în Sala de Conferinţe (of. 340) va avea loc prezentarea tezei de doctor "Modele, tehnici şi produse program pentru simularea animată a proceselor biologice de auto-reglare".

Competitor: Binglin Yang.

Specialitatea: 01.05.01 – Bazele teoretice ale informaticii; programarea calculatoarelor.

Conducător ştiinţific: dr. hab. Emilian Guţuleac.