RO  EN
IMI/Noutăţi/2011/

Susţinerea tezei de doctor

Joi, 22 decembrie 2011, ora 14:00, la şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 01.01.05.01-01* din cadrul Institutului de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei în Sala de Conferinţe (of. 340) va avea loc susţinerea tezei de doctor "Automatizarea procesului de creare a resurselor lingvistice computaţionale".

Competitor: Petic Mircea.

Specialitatea: 01.05.01 – Bazele teoretice ale informaticii; programarea calculatoarelor.

Conducător ştiinţific: Cojocaru Svetlana, doctor habilitat în informatică, conferenţiar cercetător, IMI al AŞM.

Consultant ştiinţific: Boian Elena, doctor în informatică, conferenţiar universitar, IMI al AŞM.

Referenţi oficiali: Popescu Anatol, doctor habilitat în informatică, profesor universitar, UTM, Chişinău; Iftene Adrian, doctor în informatică, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, România.