RO  EN
IMI/Noutăţi/2011/

Cel mai performant elev la matematică

Pentru anul de studii 2010-2011 de Diploma Nominală "cel mai performant elev la matematică" şi de premiul special al Institutului de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei s-a învrednicit elevul clasei XII fm al Liceului Academiei de Ştiinte a Moldovei BOŞCANEAN ANDRIAN.

Diploma şi premiul au fost înmânate de către directorul IMI al AŞM dna Svetlana Cojocaru, doctor habilitat în informatică, la festivitatea Liceului “Ultimul sunet” din 30 mai 2011.