RO  EN
IMI/Noutăţi/2010/

Organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării

Prin prezenta, Vă informăm că Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei al Federaţiei Ruse a publicat culegerea rezumativă cu privire la Manifestările internaţionale în domeniul educaţiei, ştiinţei şi inovării pentru perioada anului 2011. Accesarea informaţiei în format electronic poate fi efectuată la adresa http://www.edubelarus.info/index.php?newsid=1034.

Pe suport de hârtie, această culegere poate fi consultată în Direcţia politici, management şi monitorizare în sfera ştiinţei şi inovării, biroul 327, Inga Vasilachi, telefon de contact 274500.

Cu respect,
Secretar ştiinţific general al AŞM,
Doctor habilitat Ion Guceac