RO  EN
IMI/Noutăţi/2010/

Susţinerea tezei de doctor

Vineri, 26 martie 2010, orele 15-00, la ședința Consiliului științific specializat DH 01.01.01.06-03 din cadrul Institutului de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova (str. Academiei, 5 cab.340) va avea loc susţinerea tezei de doctor "Bucle Moufang comutative şi CH-cuasigrupuri cu condiţii de finitudine".

Competitoare: Gurdiş Aliona
Specialitatea 01.01.06 - Logică matematică, algebră şi teoria numerelor.
Conducător ştiinţific: Sandu Nicolae, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediu la Chişinău).
Consultant ştiinţific: Ursu Vasile, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar interimar, Universitatea Tehnică a Moldovei.

Referenţi oficiali:
1. Burdujan Ilie – doctor în matematică, profesor universitar, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Iaşi.
2. Sârbu Parascovia – doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova.