RO  EN
IMI/Noutăţi/2010/

Conferinta Internationala "Telecomunicatii, Electronica si Informatica" ICTEI 2010

Vă invităm să participaţi la cea de-a treia ediţie a Conferinţei Internaţionale "Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică" ICTEI 2010, care va avea loc în perioada 20-23 mai 2010.

Lucrările conferinţei se vor desfăşura în incinta Facultăţii de Radioelectronică şi Telecomunicaţii, Universitatea Tehnică a Moldovei, bd. Ştefan cel Mare, 168, Chişinău, Republica Moldova.

În cadrul conferinţei vor fi prezentate comunicări ce ţin de noile realizări şi implementări în următoarele domenii:

Limbile de comunicare la conferinţa ICTEI 2010 - română, engleză, rusă.

Articolele urmează a fi pregătite în varianta finală pentru publicare şi expediate până la 31 martie 2010 pe adresa electronică: ictei@adm.utm.md. Cerinţele şi modelul de redactare a lucrărilor sunt prezentate pe pagina oficială a conferinţei www.ictei.utm.md. Vă recomandăm insistent să respectaţi cu stricteţe cerinţele de întocmire a lucrărilor, folosindu-vă de modelul propus. Totodată, Vă atenţionăm că adnotarea urmează să fie prezentată în limba engleză indiferent de limba în care este prezentată lucrarea.

Materialele articolelor vor fi supuse recenziei, iar decizia referitor la includerea lor în programul conferinţei va fi anunţată autorilor până la 15 aprilie 2010.

Detalii:
Tel./fax :+373 22 235 236
e-mail: ictei@adm.utm.md
http://www.ictei.utm.md sau http://www.utm.md/ictei
Programul detaliat al conferinţei va fi prezentat pe site-ul conferinţei către 30 aprilie 2010. Lucrările acceptate vor fi publicate intr-o culegere cu indice ISBN.