RO  EN
IMI/Noutăţi/2009/

Consiliu Ştiinţific IMI

ORDINEA DE ZI
a şedinţei Consiliului Ştiinţific din 7 decembrie 2009, ora 14.00
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM.

 1. Darea de seamă „Informatica”
  1. dr. Ciubotaru Constantin, conducătorul proiectului instituţional „Sisteme informatice: teorie şi aplicaţii”, 7 min.
  2. m. cor. Gaindric Constantin, conducătorul programului de stat „Elaborarea suportului ştiinţific şi tehnologic în edificarea societăţii informaţionale în Republica Moldova”, 10 min.
  3. m. cor. Gaindric Constantin, conducătorul proiectului STCU „Instrumentar informaţional pentru examinarea ultrasonografică”, 5 min.
  4. dr. h.Rogogin Iurie, conducătorul proiectului STCU „Puterea şi eficienţa calcului natural: P sisteme (membranare) de tip neuronal”, 5 min.
  5. dr. Burţeva Liudmila, conducător de proiect internaţional „Standardizarea imaginilor prin abordare de tip “Data Warehouse” pentru asistarea de calculator a examinării sonografice a zonei abdominale” , 5 min.
  6. dr. Bogatencov Petru, conducător de proiect de transfer tehnologic „Crearea segmentelor reţelei transport date în baza implementării tehnologiei 1Gbps” , 5 min.
  7. Cojocaru Igor, conducător de proiect „Elaborarea resurselor informaţionale şi dezvoltarea tehnologiilor de reţea pentru asigurarea cercetărilor ştiinţifice”.
  8. Cojocaru Igor, conducător de proiect „Implementarea sistemului informaţional de management a procedurii Educaţionale la Universitatea AŞM”, 5 min.
  9. dr. Ciubotaru Constantin, şef al laboratorului „Sisteme de Programare”, 10 min.
  10. dr. Bogatencov Petru, şef interimar al laboratorului „Sisteme informatice”, 10 min.
  11. dr. Ciubotaru Constantin, preşedintele comisiei metodice „Informatică”, 3 min.
 2. Darea de seamă „Matematica Teoretică”
  1. dr. h. Caşu Alexei, conducătorul proiectului instituţional „Aplicarea metodelor laticiale la cercetarea topologiilor în grupuri şi inele, torsiunilor în module şi varietăţilor hiperbolice”,7 min.
  2. m. cor. Raţă Mefodie, conducătorul proiectului instituţional „Cercetări fundamentale în structuri algebrice şi calcule logice, aplicaţii la codarea informaţiei”, 7 min.
  3. dr. h. Vulpe Nicolae, conducătorul proiectului instituţional „Studiul proprietăţilor geometrice şi de grup ale sistemelor dinamice neliniare”, 7 min.
  4. dr. Driuma Valeriu, conducătorul proiectului internaţional „Ecuaţiile neliniare multidimensionale integrabile, sistemele dinamice şi proprietăţiile lor geometrice”, 5 min.
  5. dr. Gherştega Natalia, şef al laboratorului „Ecuaţii diferenţiale”, 10 min.
  6. acad. Arnautov Vladimir, conducătorul proiectului internaţional „Algebră topologică şi diferenţială”, 5 min
  7. dr. h. Şerbachov Victor, conducătorul proiectului internaţional „Algoritmi noi de autentificare a informaţiei electronice şi scheme criptografice de partajare a secretului”, 5 min.
  8. dr. Izbaş Vladimir, şef al laboratorului „Algebră şi logică matematică” ,10 min.
  9. acad. Arnautov Vladimir, preşedintele comisiei metodice „Matematica Teoretică”, 3 min.
 3. Darea de seamă „Matemtica Aplicată”
  1. dr. h. Lozovanu Dmitrii, conducătorul proiectului instituţional „Metode deterministe şi stocastice la modelarea sistemelor dinamice complexe”, 7 min.
  2. acad. Andronatii Nicolae, conducătorul proiectului internaţional „Elaborarea metodelor şi algoritmilor pentru cercetarea protocoalelor de transport a informaţiei multimedia in reţele fără fir de bandă largă cu dirijare centralizată”, 5 min.
  3. dr. h. Rîbachin Boris, conducătorul proiectului internaţional „Modelarea numerică a problemelor astrofizice privind dinamica nestaţionară multidimensională gravitaţională magnetică a gazelor”, 5 min.
  4. dr. h. Lozovanu Dmitrii, conducătorul proiectului internaţional „Support decizional şi proiectarea algoritmică pe structuri grid de mai multe nivele cu ajutorul reţelei de comunicaţii CENETIX”, 5 min.
  5. m. cor. Mişcoi Gheorghe, conducătorul proiectului internaţional „Analiza şi modelarea procesării traficului informaţional în viitoarele generaţii de reţele”, 5 min.
  6. dr. Secrieru Grigore, conducătorul proiectului „Metode şi algoritmi de soluţionare a problemelor de dirijare a sistemelor dinamice complexe” , 5 min.
  7. dr. Geru Vitalie, conducătorul al proiectului pentru tineri savanţi „Modelarea relaţiei constrângere - creştere economică în cadrul dezvoltării durabile ”, 5 min.
  8. dr. h. Rîbachin Boris, şef al laboratorului„ „Modelarea Matematică”, 10 min.
  9. dr. h. Lozovanu Dmitrii, preşedintele comisiei metodice „Matematica Aplicată”, 3 min.
  10. Dările de seamă privind activitatea colegiilor de redacţie
  11. Revista „Computer Science Journal”, m. cor. Gaindric Constantin, 5 min.
  12. Revista „BULETINUL AŞM MATEMATICA”, dr. Damian Florin, 5 min.
 4. Rezultatele concursurilor pentru cele mai performante cercetări ştiinţifice şi pentru tineret, dr. h. Cojocaru Svetlana, 3 min.
 5. Raportul Secretarului Ştiinţific IMI, dr. Naval Elvira 15 min.
 6. Raportul Directorului IMI, dr.h., Popa Mihail, 15 min.
 7. Diverse

Secretarul Ştiinţific I.M.I.       Naval E.
dr., cercetător conferenţiar
Galeria foto: