RO  EN
IMI/Noutăţi/2009/

Zile lucrătoare

Hotărâre cu privire la zilele de muncă şi odihnă din luna decembrie 2009 şi din lunile ianuarie-martie 2010


În scopul organizării optime a timpului de muncă şi odihnă în luna decembrie 2009 şi lunile ianuarie-martie 2010, Guvernul hotărăşte:

  1. Se consideră zilele de 25 decembrie 2009 şi 4-6 ianuarie 2010 - zile de odihnă, iar zilele de sâmbătă 12 decembrie 2009, 16 ianuarie 2010, 13 februarie 2010 şi 13 martie 2010 - zile lucrătoare.
  2. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale, conducătorii întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor vor asigura, în zilele de muncă enumerate în punctul 1, activitatea eficientă a unităţilor subordonate.