RO  EN
IMI/Noutăţi/2009/

Susţinerea tezei de doctor

Joi, 19 noiembrie 2009, ora 14-30, la şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat DH 01.01.01.04 - 03 din cadrul Institutului de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova (str. Academiei, 5, cab. 340) va avea loc susţinerea tezei de doctor "Aplicaţii aproape periodice pe spaţii topologice"

Competitor: Dorin Pavel
Specialitatea: 01.01.04 – Geometrie şi topologie

Referenţi oficiali:
Dumitru Botnaru, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar interimar
Dumitru Ipate, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar