RO  EN
IMI/Noutăţi/2008/

Concurs. Premiul "Academicianul Constantin Sibirschi"

Vă invităm la concurs!

Organizaţia obştească
„Academicianul C.Sibirschi”

    În scopul stimulării cercetărilor ştiinţifice în domeniul matematicii în Republica Moldova, în conformitate cu statutul, anunţă concursul pe anul 2008 pentru cele mai valoroase lucrări ştiinţifice în acest domeniu

    La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova cu lucrări publicate, ce conţin rezultate originale, importante şi esenţiale, consacrate unei probleme actuale în domeniul matematicii: monografii, cicluri de articole cu tematică şi idei comune. La concurs pot participa autori sau colective de autori.
    Pentru participare la concurs pretendenţii prezintă pînă la 15 octombrie anul curent pe adresa: MD-2028, or. Chişinău, str. Academiei, 5, Institutul de Matematică şi Informatică Consiliul de Administrare al Organizaţiei următoarele materiale (în două exemplare):
O informaţie mai detaliată se află pe saitul: www.math.md/sibirsky.

President Sibirsky Brothers International Education Foundation (SUA)
şi Consiliul de Administrare al Organizaţiei obşteşti „Academicianul C.Sibirschi”