RO  EN
IMI/Noutăţi/2008/

Concurs. Premiul "Academicianul Constantin Sibirschi" pentru tineri cercetători

Vă invităm la concurs!

Premiul „Academicianul Constantin Sibirschi”
pentru tineri cercetători

Organizaţia obştească
„Academicianul C.Sibirschi”

    În scopul stimulării cercetărilor ştiinţifice în domeniul matematicii în Republica Moldova, în conformitate cu statutul, anunţă concursul pe anul 2008 pentru rezultatele ştiinţifice importante în acest domeniu.

    La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova în vârstă de până la 35 de ani, care activează în una din instituţiile de cercetare din ţară, cu lucrări publicate, ce conţin rezultate originale, importante şi esenţiale, consacrate unei probleme actuale în domeniul matematicii.
    Pentru participare la concurs pretendenţii prezintă până la 15 octombrie al anului curent pe adresa: MD-2028, or. Chişinău, str. Academiei, 5, Institutul de Matematică şi Informatică Consiliul de Administrare al Organizaţiei următoarele materiale (în două exemplare):
O informaţie mai detaliată se află pe saitul: http://www.math.md/sibirsky.

President Sibirsky Brothers International Education Foundation (SUA)
şi Consiliul de Administrare al Organizaţiei obşteşti „Academicianul C.Sibirschi”